Bentomat 900X900px 1

Bentomat bentonitmembran

Omkostningseffektive geomembraner med gode hydrauliske egenskaber

Bentomat bentonitmembraner har adskillige vigtige egenskaber, der adskiller dem fra de traditionelle membraner af komprimeret ler. Bentonitmembraner har bedre hydrauliske egenskaber, en meget nemmere installation og bedre volumenkrav.

Bedre hydrauliske egenskaber

Bentonitmembraner giver, med en total tykkelse på mindre end 10 mm, bedre hydrauliske egenskaber end komprimeret ler i tykkelser op til 1 meter. Dette giver ligeledes store fordele i forhold til transport, kortere konstruktionstid og mindre brug af naturressourcer. Bentomat bentonitmembranerne fremstilles i store ruller, der kun kræver et simpelt overlæg i samlingerne.

Simpel og omkostningseffektiv installering gør derfor Bentomat til det naturlige valg til en bred vifte af miljøopgaver:

  • Bund- og topmembraner til deponeringsanlæg
  • Sekundær indkapsling
  • Vandbassiner (damme)
  • Bassiner til industri

Langtidsholdbar membran der ikke påvirkes af miljøet

Nedbrydning ved frost og tø, udtørring og rehydrering og differenssætninger kan med tiden forårsage en dramatisk forøgelse af gennemsivningen gennem traditionelle membraner af komprimeret ler. Med brugen af bentonitmembraner elimineres disse problemer, ligesom påvirkninger fra det omgivende miljø ingen effekt har på natriumbentonits egenskaber.

Bentonittens høje plasticitet og evne til at forsegle sig selv modvirker belastningen fra differenssætninger, der ofte ses ved etableringen af slutafdækningen af deponeringsanlæg. Under sådanne forhold kan membraner af komprimeret ler revne med en deraf følgende væsentlig forøgelse af gennemsivningen af membranen.

Nem og billigere udlægning med bentonitmembraner

Ved anlæggelse af traditionelle membraner af ler, er det ikke unormalt, at der skal tranporteres tusindvis af tons ler over store afstande resulterende i forlænget konstruktionstid, forøget trafik, støj og store omkostninger.

Men Bentomat bentonitmembraner kan leveres og installeres med langt større effektivitet. Faktisk går der ca. 250 lastbillæs ler til at modsvare en afdækning fra bare ét lastbillæs bentonitmembraner.

Bentomat bentonitmembraner gennemgår en række strenge kontrolprogrammer under produktionen for at sikre ensartede egenskaber for hele det udlagte areal.

Galleri Bentomat Bentonitmembran C

Referenceprojekt

Bentomat bentonitmembraner sikrer mod nedsivning af forurenet vand på havnen i Frederikshavn

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.