Kokosnet 900X900px 3

BG Kokosnet ERO 400/740

Effektiv erosionssikring mod vind og vand på stejle skråninger

Effektiv beskyttelse af nye frøspirer på skråninger
Kokosnet ERO-740 består af 100 % kokosfibre og anvendes til erosionsbeskyttelse på stejle skråninger. Efter udlægning kan kokosnettet dækkes af jord, flis eller andet dækmateriale.

Kokosnet anvendes på skråninger, hvor der er risiko for vinderosion – dvs. i sandede områder hvor beplantningen har svært ved at få fat og derfor behøver hjælp i de første 3 - 5 leveår. Kokosnettet beskytter de nye frøspirer mod vind og vejr, og samtidig holder nettet overfladen fugtig til gavn for plantevæksten.

Også ved åløb og søbrinker har nysået græs ofte svære betingelser. I våde perioder er der stor risiko for jorderosion, mens der i tørre perioder med stærk vind er risiko for udtørring og partikelflugt. Her hjælper kokosnettet også med at give frø og de unge planter beskyttelse og de optimale forhold.


Fordele

  • Kokosnet er produceret af stærke kokosfibre, og kan anvendes på stejle skråninger
  • Beskytter mod erosion af vind og vand
  • Nedbrydes indenfor 3 - 5 år
  • Nettet optager ca. 2 gange sin egen vægt i vand, og holder derved overfladen fugtig til gavn for plantevæksten
  • Planternes rødder infiltreres i nettets fibre og styrker røddernes erosionsbeskyttende effekt
  • Efterlader ingen fremmede stoffer i jorden.
  • Leveres i 2 varianter med vægt hhv. 400 og 740 g/m² og i bredder på 2 og 4 meter med en rullelængde på 50 meter


Når kokosnettet monteres på en skråning, opnås en flot ensartet overflade og en jævn plantevækst, der hurtigt etableres. Planternes rødder infiltreres i nettes fibre og styrker røddernes erosionsbeskyttende effekt. Når kokosnettet er nedbrudt vil planternes rødder være stærke nok til varigt at sikre mod erosion.

Montagevejledning

1. Afret skråningen plant
2. Grav en låserende i top og bund
3. Læg nettet i renden, og læg jord tilbage
4. Spænd nettet ud (husk overlap) og sæt 2-5 træspyd pr. m²
5. Efter udlægning sprøjtesås skråningen direkte på nettet

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.