Cykelskure Ved Banegaarden I Svendborg3

Referenceprojekter - grønne vægge

Her kan du få inspiration til opbygninger af grønne vægge med BGreen-it Living Wall

BG Byggros har opbygget en række grønne vægge rundt om i Danmark. Med vores unikke BGreen-it system til opbygning af grønne vægge udnytter vi den allerede eksisterende plads der findes i bymiljøerne. Grønne vægge skaber grønt liv i byen, da BGreen-it Living Wall er en smuk og praktisk løsning, der er et skridt på vejen til et sundere, grønnere og mere inspirerende bymiljø.​​​​​​​

Du kan læse mere om nogle af vores grønne væg-projekter her:

Børnehuset Nøddehegnet - Gladsaxe

 • Børnehuset Nøddehegnet har taget initiativ til at vise en alternativ måde at udnytte regnvand på, som også kommer daginstitutionens børn til glæde.

  Én af børnehusets ydervægge er en grøn væg fyldt med planter. Den grønne væg optager regnvand på børnehusets grund så regnvandet ikke ledes til kloakken, men bruges til afvanding af planterne. Den grønne væg, som både er klimavenlig og ser pæn ud, har også den fordel, at flere af planterne kan bruges i kantinens madlavning. På væggen vokser blandt andet purløg, basilikum og skovjordbær.

Ruds Vedby​​​​​​​

 • På muren på en privat ejendom i Ruds Vedby, har beboerne opsat en flot BGreen-it Living Wall grøn væg, der pryder facaden ud mod vejen.

  BGreen-it Living Wall er et specialudviklet modulsystem, der består af plantemoduler med indbygget vandreservoir og specialblandet pimpstensbaseret substratjord. Det er simpelt og hurtig at montere enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem.

  Et unikt vandingssystem

  BGreen-it Living Wall har et unikt revolutionerende vandingssystem, hvor vandfordelingen udelukkende fungerer via gravitation. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden.

  Det er muligt at tilslutte tagnedløbet direkte på øverste række og på den måde udnytte regnvandet optimalt. Der er plads til 45 ltr. vand pr. m2, hvilket betyder, at den grønne væg kan tåle at være uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

  Planterne og substratjorden vil således altid være præcis lige så våde, som hvis de voksede i terræn, og dermed følge deres naturlige cyklus. Herved opstår der ikke barrodsfrost, og planterne klarer sig fint gennem vinteren.

Aarhus Katedralskole​​​​​​​

 • I baggården tilhørende Katedralskolen i Aarhus pryder vores BGreen-it Living Wall facaden og giver den klassiske by-baggård et grønt og indbydende element, der samtidig fungerer som en moderne LAR-løsning.

  Den grønne væg er blevet til med støtte fra Miljøstyrelsen og i et tæt samarbejde med Mejlgade Lab. Den grønne BGreen-it væg gør en kæmpe forskel i bybilledet. Den giver desuden en masse liv og biodiversitet til baggården ved at tiltrække fugle og insekter, der tidligere ikke fandt vej til den gamle baggård.

  Væggen er desuden med til at rense den forurenede byluft og den absorberer en stor del af støj og reducerer desuden overophedning. Den lodrette have giver et frodigt grøn miljø under meget trange pladsforhold. Væggen tager nemlig ikke plads fra gårdarealet, og fungerer faktisk som et levende kunstværk, der med sin biodiversitet og skiftende udseende pryder baggården med forskellige udtryk året rundt.

  Revolutionerende vandfordeling

  Byggros’ BGreen-it Living Walls består af indbyggede vandsystemer, som bruger regnvand fra de omkringliggende tage til vanding af plantemodulerne. Vandet fordeler sig i modulerne og fylder det indbyggede vandreservoir. Nemt, enkelt og miljøvenligt.

Cykelskure ved banegården i Svendborg

 • De gamle grå og triste cykelskure ved banegården i Svendborg er blevet meget mere indbydende og grønne med vores BGreen-it Living Wall grønne vægge. væggene er sat op på gavlene på cykelskurene og er blevet til i samarbejde med projektet "Liv i min by" i Svendborg.

  BGreen-it Living Wall er et specialudviklet modulsystem, der består af plantekasser med indbygget vandreservoir og specialblandet pimpstensbaseret substratjord. Med BGreen-it grønne vægge udnyttes området omkring banegården nu, og de grønne vægge fungerer både som et flot grønt blikfang og som et naturligt og bæredygtigt LAR-element, der absorberer og udnytter regnvand til naturlig vanding af væggens planter og blomster.

  Det er en smuk og praktisk løsning, der er et skridt på vejen til et sundere, grønnere og mere inspirerende bymiljø.​​​​​​​

Mejlgade Lab - Aarhus

 • Mejlgade i det centrale Aarhus er et livligt, urbant område – et af byens ældste – hvor det pulserende byliv nu kombineres med skøn natur. Området har nemlig gennemgået en grøn omstilling siden 2011, hvor NGO’en Mejlgade Lab blev stiftet.

  Mejlgade Lab er en organisation der arbejder med at fremme grønne og bæredygtige projekter og løsninger i Aarhus. Mejlgade Labs første projekt var i Mejlgade, hvor vores BGreen-it grønne vægge er et vigtigt element i det grønne byrum, hvor kontakten til naturen er genskabt.

  BGreen-it Living wall er grønne løsninger, der ikke kun er æstetisk flotte. De løser også nogle klimatiske udfordringer, som kan være svære at håndtere i en så gammel bydel i en dansk storby.BGreen-it Living Wall består af plantemoduler med indbygget vandreservoir og en unik pimpstensbaseret substratjord. Systemet er simpelt, funktionelt og monteres enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem.

  Med BGreen-it grønne vægge kan den allerede eksisterende uudnyttede plads på byens facader begrønnes. Det giver et helt unikt bymiljø, da grønne vægge både fungerer som et flot grønt blikfang og som et naturligt og bæredygtigt LAR-element. De grønne BGreen-it Living walls absorberer og udnytter nemlig regnvand til naturlig vanding af væggens planter og blomster. Det er en smuk og praktisk løsning, der er et skridt på vejen til et sundere, grønnere og mere inspirerende miljø i vores byer.​​​​​​​

Byggros' tidligere kontor, Odense

 • På det tidligere hovedkontor i Odense har BG Byggros haft opsat 2 paneler af BGreen-it Living Wall på henholdsvis 6 m2 og 7,5 m2.

  Væggene her fungerede både som model for interesserede kunder, men også som testpaneler. Her har vi nemlig leget lidt med placering og vandingsforhold.

  Forskellige forhold giver forskellige udtryk

  Den ene væg var monteret på en sydvendt væg, der får sol hele dagen. Denne væg blev vandet via det afledte regnvand fra bygningens tag. Fra nedløbsrøret ledtes regnvandet ind i det unikke, patenterede vandingssystem, der fordeler vandet via tyngdekraften igennem bakkernes vandreservoirer.

  Den anden væg var placeret i et skyggefuldt indhak og blev udelukkende vandet med almindeligt ledningsvand. Her var der tilsluttet en vandsensor, der måler fugtniveauet i jorden. Ved lav fugtighed sender denne sensor signal til et vandur, der så er sat til at vande væggen i 30 minutter.

  Begge vægge var bygget op af pimpstensbaseret substratjord og blandede planter, hvor en tredjedel var stedsegrønne, for at bevare et flot udseende året rundt.

Falkoner Allé, Frederiksberg

 • Husgavlen på hjørnet af Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg har fået monteret 55 m2 BGreen-it Living Wall, der omkranser et reklameskilt drevet af Citrus Media.  

  Det er Frederiksberg kommune, der har fået den grønne væg installeret, men den daglige pasning og drift betales med indtægten fra reklameskiltet. Væggen drives overvejende af afledt regnvand fra taget, men i tørre perioder, skal der tilføres almindeligt ledningsvand.

  Med BGreen-its specialiserede vandingssystem indeholder plantebakkerne op til 45 liter vand i reservoirerne, hvilket som udgangspunkt kan holde væggen med tilstrækkelig fugt i 3-4 uger. Men hvis det ikke regner, så bliver der jo ikke afledt vand til væggen og det mekaniske vandingssystem må træde til.

  Den tilførte vanding reguleres af et backupsystem, der måler vandniveauet i det nederste reservoir – når vandstanden er for lav, åbnes hanen. Når vandstanden er oppe i det ønskede niveau, lukker hanen igen. Såre simpelt og alligevel så smart.

  Klimaskærm ved indgangen til Frederiksberg

  Frederiksberg Kommune har ellers en stærk holdning i forhold til reklamation i gadebilledet, men Citrus Media fik dispensation til at opsætte reklameskiltet, fordi skiltet til gengæld betaler for driften af væggen. Frederiksberg kommune har stort fokus på tiltag, der støtter den grønne udvikling.

  Og her kommer BGreen-it Living Wall til sin ret, fortæller Karsten Klintø, stadsgartner i kommunen:

  - Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte på bygningen. Den holder nemlig på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen om sommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mens støjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.’

  Væggen er monteret og tilplantet af Optimus Anlæg A/S, der efterhånden har bred erfaring med BGreen-it Living Wall. De har nemlig også monteret det store 3-vægs projekt på Ryesgade.

Penthouse på Frederiksberg

 • Normalt kan du som privatperson ikke bare lige tilkøbe og tilføje loftsarealet til din lejlighed i Frederiksberg Kommune. Men i dette tilfælde gav kommunen dispensation på betingelse af, at ansøger etablerede BGreen-its grønne tag- og vægløsning

  På denne måde kunne ansøger argumentere for en miljømæssig forbedring til bygningen.

  Grøn væg og tag i perfekt samspil

  Det endte med en penthouseterrasse, der løber i lejlighedens fulde længde. Her bugter den grønne væg sig rundt om vinduer, døre og sjove kroge. Det let skrånende københavnertag understøtter den grønne væg med et farveflor af sedumplanter egnet til tagbeplantning.

  På grund af samspillet med sedumtaget, er der ikke nok afledt regnvand til at holde væggen sund, så her har de også valgt en løsning med ledningsvand.

  Væg og tag er etableret af GVL Enterprise A/S i forbindelse af renovering af loftsarealet.

Vippa street food marked i Oslo

 • I Vippa street food marked i Oslo, har en af restauranterne fået udsmykket et stykke væg med BGreen-it Living Wall.

  Dette projekt er lidt særligt, idet det er monteret mere for dets funktionalitet, end for dets evne til at udsmykke. Her har de nemlig ikke valgt den klassiske løsning med en tredjedel stedsegrønne planter, så væggen er grøn hele året. Denne grønne væg er derimod plantet til med forskellige krydderurter, som restauranten bruger aktivt i deres madlavning.

  Dette kan lade sig gøre på grund af det unikke vandingssystem i BGreen-it-bakkerne. Her samles vandet i reservoirer i hver bakke og sørger derved for, at jorden kan opretholde en større fugtighed, end ved andre lignende vægløsninger.

  Ildsjæl vækker opmærksomhed hos kommunen

  Væggen er etableret af en enkelt frivillig ildsjæl, som selv har monteret og tilplantet den 5 m2 store væg. Her kan gæsterne sidde og nyde væggen, mens de spiser deres mad, med de selvsamme urter. Den grønne væg fangede da også kommunens opmærksomhed og der er nu planer om flere grønne vægge i Oslo.

Rådmand Liisberg Gade, Aarhus

 • På rådmand Liisbergs Gade i Århus er der på et gadehjørne opsat en grøn væg på 5 m2.

  Denne opsætning er ment som et eksempel på, hvordan byen kan tænke grønne åndehuller ind i gadebilledet. Projektet er støttet af Århus Kommune, der har stort fokus på bæredygtighed og klima i indretningen af byen.

  Det er Byens Haver, der har stået for montering og beplantning.

  Plantegraffiti i Århus

  Væggen her viser, hvordan selv små stykker bar mur kan vendes til en grøn oase. Planterne i BGreen-it’s grønne vægge opsuger C02 fra luften og er således med til at forbedre luftkvaliteten i byen. Samtidig er det en oplagt mulighed for at skabe biodiversitet, mens gadebilledet udsmykkes.

  I Århus kalder de det for ”plantegraffiti”.

Københavns Zoo - Panda huset

 • Da Københavns Zoo skulle bygge deres nye panda-anlæg, ønskede de at skabe et grønt univers rundt om selve panda-afdelingen. Her er besøgende indkapslet i grøn natur, hvilket afspejler pandaens naturlige omgivelser.

  Her er den 150 m2 store væg etableret på baggrund af en spunsvæg. BGreen-it Living Wall-bakkerne er etableret på en metalramme og drives via mekanisk vanding, som blandt andet fungerer ved forstøvervanding. Dette betyder en høj luftfugtighed til planterne, hvilket medfører en frodig væg året rundt. Hele løsningen i forhold til både vanding og montering er udviklet i fællesskab med Schønherr Landskabsarkitekt, som også selv har stået for at designe plantemønsteret.

  Farveeksplosion i yin og yang-formation

  Plantemønsteret består af et væld af stedsegrønne planter og blomster i forskellige farver, der rangerer fra den sart lysegrønne, over den gule og den dybt mørkegrønne, og helt over i de pink og purpur farver. Væggen fungerer dermed som et slags levende bagtæppe til de besøgendes oplevelse af anlægget. Samtidig viser den hvor alsidigt BGreen-its system er.

  Det patenterede vandingssystem i bakkerne betyder nemlig, at bakkerne kan tilbageholde meget mere end vand end lignende løsninger. Det betyder end vådere jord, som sammen med det særlige pimpstensbaserede vækstmedie, kan understøtte et nærmest uendeligt katalog af forskellige planter. Her er det nærmest kun fantasien, der sætter grænser.

  Væggen bliver mekanisk vandet, da al regnvandet går til det sammenhængende grønne tag, der samtidigt fungerer som en taghave, hvor besøgende kan spadsere i plantefloret ovenpå panda-anlægget. Derfor har man valgt at tilføre ledningsvand til vanding.

  Selve monteringen og tilplantning af væg og tag er udført af HedeDanmark.