Sedum900x900px3

Referenceprojekter - BGreen-it SEDUM - 150 KG

Ligesom BGreen-it SEDUM 100 KG, er dette system et multilagssystem, bestående af en vandholdende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug og afsluttet med en mineralsk baseret jordsubstrat til tørketålende planter.

BGreen-it SEDUM 150 KG anvendes på tage, med en taghældning på maks. 10o. Løsningen vælges, når man ønsker et mere frodigt sedumtag med et større udvalg af forskellige stauder. Det giver et kraftigere og mere varieret tag, og lader sig gøre på grund af det tykkere vækstlag i opbygningen.

Farum Midtpunkt

 • Farum Midtpunkt er et eksempel på et ekstensivt sedumtag, hvor man har sået tørketålende urter og græsser i de præfabrikerede sedummåtter for at opnå mere frodighed og spil.

  Farum Midtpunkt er et boligområde, der er kendetegnet ved sin terrasse-hus arkitektur på flere niveauer. I forbindelse med en større renovering, valgte man at udnytte den femte facade til at tilføje området mere grønt. Det blev til et grønt sedumtag med vildtvoksende engplanter, hvis farverige flora kan nydes fra beboernes terrasser.

  Anlægsår:

  System: BGreen-it Sedum 150 kg

  Kvadratmeter:

  Entreprenør:

Häcksaxen

 • På tagene i boligområdet Häcksaxen i Malmø har man med et BGreen-it Sedumtag givet den natur, som bygningen optager, tilbage til naturen. Taget er beplantet med et udvalg af sedumspirer og en frøblanding fra vilde planter.

  Fugle lægger deres æg direkte i beplantningen og behøver blot at hoppe ud af reden for at finde føde. På den vandtætte membran er der udlagt en opbygning med rodspærrefolie, beskyttelsesdug og dræn- og vandreservoir samt filterdug og ekstensiv jordsubstrat.

  På taget er etableret et nødoverløb i form af et vandspyr hvilket anbefales. Hvis det primære afløb er stoppet, eller hvis afløbssystemet er fyldt op, f.eks. som følge af skybrud, kan nødoverløbene redde bygningen fra vandskader. Vandspyret kan med fordel placeres over hovedindgangen på bygningen. Derved vil et stoppet afløb hurtigt blive opdaget.

  Taget og dets afløb skal inspiceres med mellemrum. I dette tilfælde vælges en inspektionsskakt, der kan ligge ud til murkronen på grund af overløbet. KSA 10 inspektionsskakt er udformet, så den kan stødes helt op mod murkronen. Hjørnet på bundrammen er forpræget og kan knækkes af, så der er plads til en trekantsliste.

  Anlægsår: 2015

  Kvadratmeter:

  System: BGreen-it Sedum 150 kg

De LaCour Advokater, Århus

 • Anlægsår

  System: BGreen-it Sedum 150 kg med sedumplugs

  Entreprenør: Buus Anlægsgartnere

Køge Handelsgymnasium

 • På Køge Handelsskole er der etableret både ekstensive sedumtage udført med sedumplugs og intensive tagterasser og plantebede hvor skolens studerende og lærere kan opholde sig.

  Opbygning 

  Traditionelle BGreen-it Sedum 150 og BGreen-it Taghave opbygninger med beskyttelsesdug, drænplader, filterdug og substrater til taghaver. Der er desuden leveret Recyfix afvandingsrender og inspektionsskakte til projektet​.

  Anlægsår: 2011

  Kvadratmeter: 800

  System: BGreen-it Sedum 150 og BGreen-it Taghaver

  Entreprenør: Skælskør  Anlægsgartner

Nordre Toldbod, København

 • Nordre Toldbod er et eksemplarisk eksempel på et grønt tag opbygget med BGreen-it Sedum 150 kg, hvor opbygningen på et skråt tag skal ende op med en plan overflade. Til at løse det, blev der blæst løs leca op på taget som afretnings- og isoleringslag for det grønne tags opbygning.

  Opgaven er delt op i to hovedopgaver. Den første gælder etableringen af grønt tag mod facaden. Den anden del af opgaven bestod i etablering af taghave omkring og i niveau med de eksisterende ovenlysvinduer.

Vitus Bering, Horsens

 • Vitus Bering i Horsens er et eksempel på opbygningen af en taghave med terrasser og planter. Vækstlaget består af en letvægts jordsubstrat. 

  Anlægsår:

  System:

  Entreprenør:

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.