Diacel Groent Tag 900X900px4

Referenceprojekter - BGreen-it DiaCell

BGreen-it DiaCell er specielt udviklet til skrå tage med hældning fra 10 - 45o, hvor du ønsker høj artsvariation. Systemet er en robust og erossionsikker løsning, der giver en god forsinkelse af regnvand. Systemet er meget fleksibelt og kan også anvendes på udfordrende taghældninger og udformninger.

BGreen-it DiaCell sedumtag er et multilagssystem, der består af en vandholdende drændug, geoceller fyldt med speciel jordsubstrat, der sikrer mod erosion og nedskridning, samt en BG Premium sedummåtte med indbygget erosionsnet.

Se eksempler på opbygninger med DiaCell-systemet herunder.

Den grønne Genbrugshal, Christiania

 • Den Grønne Genbrugshal på Christiania, fik taget beklædt med et grønt BGreen-it DiaCell sedumtag der passer perfekt ind i miljøet. BGreen-it DiaCell blev valgt til Den Grønne Genbrugshal, da denne tagløsning er udviklet til skrå tage med stor hældning.​

  Til huse med halvcirkelformede tage

  BGreen-it DiaCell er et meget fleksibelt system, som kan anvendes på de fleste udformninger og taghældninger, som på dette buede tag hvor siderne har en hældning på over 50o.

  DiaCell-systemet ligger som ”sadlen på en hest” uden gennembrydninger af tagmembranen. Den 8,5 mm tykke vandholdende geotekstil ligger løst, men sidder fast på det rodfaste overpap, som var det ”Velcro”. Geonettet sikrer et ens træk/tryk fordelt over hele taget.

  Geocellerne lægges oven på geonettet og klikkes sammen til én sammenhængende flade. Geocellerne hægter sig fast i geonettet via små ”tapper” i bunden. Den ekstensive jordsubstrat SEM fyldes i geocellerne, og de 30 mm tykke sedummåtter lægges ud, og skrues fast til de underliggende geoceller.

  På tage med rygning bruges det specielle rygningshængsel til at forbinde geocellerne fra de to tagflader.

Sommerhus i Rågeleje

 • På toppen af klinten mellem Rågeleje og Tisvilde er udsigten fantastisk smuk, og vinden er ofte meget hård. Her ligger dette smukke sommerhus med grønt tag på alle tagflader. Tagfladerne er udført med en kombination af BGreen-it Sedum og BGreen-it DiaCell. Utzon sommerhuset falder perfekt ind i omgivelserne, og tagarealerne kan udnyttes til ophold på trætagterrassen.

  De skrå flader på 30o ligger spændingsfrit af tagmembranen og holdes på plads af et geonet, som ligger under geocellerne og fortsætter op under opbygningen på det flade tag med BGreen-it Sedum-systemet. De skrå sider holdes derved på plads af vægten fra det flade tag.

  Regnvandet opmagasineres kortvarigt i geocellerne, og drænes langsomt af i den underliggende vandholdende drændug. Dette giver en afløbskoefficient på kun 0,11 ved en 10 års regnhændelse (230 ltr. vand/sek./ha i 10 min.)
  Kantlisten ved tagfoden svejses fast på det underliggende tagpap med en ca. 20 cm bred tagpapstrimmel. Vægten fra det grønne tag hviler ikke på kantlisten, men fordeles jævnt over taget.

  Anlægsår: 2012

  Kvadratmeter: 175

  System: BGreen-it Sedum på vandrette tage og BGreen-it DiaCell  på skrå tage

  Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere A/S

Børnehuset Killevippen, Odense

 • På Børnehuset Killevippen i Odense har Byggros i samarbejde med Sparvath ApS etableret et ekstensivt BGreen-it DiaCell sedumtag på 25 graders hældning.

  Anlægsår: 2015

  Kvadratmeter: 100

  System: BGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Sparvath ApS​

Sommerhus i Gilleleje

 • jeren af et klassisk sommerhus i Gilleleje, valgte at beklæde taget med et grønt BGreen-it DiaCell sedumtag.

  Anlægsår: 2014

  Kvadratmeter: 28

  System: BGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Buus Anlægsgartner A/S

Tapperiet i Køge

 • Tapperiet er Køges kulturhus for unge. Her arrangeres koncerter, teater- og musicalopsætninger, filmaftner, skate-konkurrencer, kunstudstillinger, workshops og lignende kulturelle aktiviteter og arrangementer. Det grønne BGreen-it DiaCell sedumtag passer således perfekt ind i profilen.

  Det grønne tag beklæder bygningen komplet, og består af  70 graders hældning på ”vægge” og 15 graders hældning på taget. Til afvanding af systemet, opsamles regnvand fra området i underjordiske tanke, og genbruges til vanding af væggene.

  Anlægsår: 2015

  Kvadratmeter: 1200

  System: BGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere

Lejre Børnehave

 • På Lejre Børnehave har Byggros i samarbejde med Skælskør Anlægsgartnere udskiftet det eksisterende græstørvstag med et ekstensivt BGreen-it DiaCell sedumtag med 20 graders hældning.

  Anlægsår: 2012

  Kvadratmeter: ​​​​​​​375

  System: BGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere

Højmarkskolen, Holsted

 • På Højmarkskolen i Holsted har vi i samarbejde med Optimus Anlæg anlagt et flot 230 m² BGreen-it DiaCell sedumtag.

  Det grønne tag er anlagt med en BG sedummåtte og Ecoblock E30 med sem ekstensiv substrat. Desuden er der anvendt en vandholdende drændug 1200 gram/m² samt en vandtæt og rodhæmmende membran.

  Anlægsår: 2017

  SystemBGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Optimus Anlæg

Sommerhus i Saltum

 • På dette sommerhus i Saltum er der etableret et ekstensivt grønt sedumtag. Taget er med hældning over 10 grader og derfor er der etableret en BGreen-it DiaCell løsning som vejer 100 kg/m².

  Anlægsår: 2015

  System: BGreen-it DiaCell

  Entreprenør: Buus Anlægsgartnere

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.