Thorsbakke Befaestelse Paa Draenmaatte 3

Referenceprojekter - Befæstelser til grønne tage

Her kan du få inspiration til opbygning af befæstelser på grønne tage

BG Byggros har opbygget en række befæstelser på grønne tage. Vi viser her et par eksempler på befæstelser med belægning på drænmåtte og belægning på flisefødder:

Thors Bakke - belægning på drænmåtte

 • Omkring bebyggelsen på Thors Bakke i Randers ligger der flere taghaver og gårdrum, som alle er anlagt på parkeringsdæk. Taghaverne er etableret med opholdsarealer belagt med fliser og plantebede med stauder, buske og træer.

  Ved byggeprojekter som dette, er det yderst vigtigt at have styr på afvandingen, uanset om det er under den intensive grønne tagopbygning eller under befæstelser af fliser.

  Vand, som ikke bliver opsuget af jordsubstraten og vandreservoiret eller trænger ned gennem flisernes fuger, skal kunne løbe uhindret oven på tagmembranen frem til afløbet.

  Under de befæstede arealer anvendes typisk en drænmåtte. Drænmåtten rulles ud på den vandtætte tagmembran. På drænmåtten udlægges et bære- og afretningslag af fine skærver. Vi anbefaler et bærelag af skærver i størrelsen 2/8 mm, som er nemme at afrette inden lægning af fliserne.

  Under de grønne områder anvendes altid en dræn- og vandreservoirplade som forsinker vandet, der langsomt løber til afløb.

Axelborg - belægning på flisefødder

 • Midt i hjertet af København ligger den flotte, historiske bygning, Axelborg. Allerede ved bygningens opførelse i 1920, havde arkitekten set værdien i en tagterrasse, hvorfra der er en enestående udsigt over Hovedbanegården, Tivoli og Rådhuspladsen.

  Ved tagterrassens renovering var æstetikken fortsat i højsædet, så derfor blev der valgt en befæstelse af keramiske fliser, som er lette, ekstremt stærke og ikke mindst elegante.

  De keramiske fliser er opbygget på flisefødder, som er en god løsning, når et tag er svært tilgængeligt og ikke må veje ret meget. De justerbare flisefødder er nemme og hurtige at etablere. De placeres direkte på tagmembranen og højdejusteres til underkanten af fliserne.

  De justerbare flisefødder har en særlig belægning, der hvor fliserne hviler, som sikrer, at fliserne ligger helt fast og ikke virker svævende at gå på.

  Alt regnvand løber gennem fugerne ned på tagmembranen og hen til afløbet som på normal vis, og tagterrassen kan derfor lægges uden fald.

Butikscenter Friheden, Hvidovre - Belægning på flisefødder

 • På taget af Frihedens Butikscenter i Hvidovre er der blevet indrettet en slags lille tagpark med minigolf, petanquebane, sedumbede og siddepladser. Derudover har Bygherre også planer om at opføre et orangeri. Tagparken er bygget i forbindelse med opførelsen af lejeboliger ovenpå butikscentret. Det er derfor også beboerne i lejlighederne, der kommer til at nyde godt af tagparken. 

  Tagparken er flisebelagt med de forskellige faciliteter indbygget i niveau. Dette kan lade sig gøre, fordi fliserne er lagt på flisefødder ovenpå betonterrændækket med tagpap. I alt er der lagt fliser på 1200 kvm, ved hjælp af 5000 flisefødder. Derudover er der udlagt omkring 350 kvm sedumbakker i bede. 

  Flisefødder fra BG er justerbare i højden, har høj bæreevne og lang levetid. En af fordelene ved at anvende flisefødder ved projekter som denne er, at det er nemt at få fliselaget i niveau, det letter indbygning af sænkede elementer i niveau med fliserne, ligesom det også letter adgangen til eventuelle installationer, der ligger skjult af fliselaget. 

  Flisefødderne kan derudover også anvendes til etablering af træterrasse. 

  Anlægstype: Tagterrasse

  Anlægsår: 2021

  Entreprenør: Buus A/S

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.