Referenceprojekter - Geotekstiler

Geotekstiler til større og mindre anlægsprojekter

Geotekstiler anvendes til en lang række formål, som ukrudtsduge, fiberduge, afdækningsduge, belægningsduge og erosionssikring. Herunder kan du se et udsnit af opgaver, hvor løsningen udgøres af geotekstiler.

Plantex® Platinium ved Södertälje

 • I Sverige har vores søsterselskab BG Byggros A/B haft succes med at bekæmpe japansk pileurt ved hjælp af Plantex® Platinium

  Ved Södertälje har de for nyligt leveret Plantex® Platinium til en gennemgående sanering af et naturområde, der var hårdt plaget af japansk pileurt. Først er hele området blevet fældet og ryddet, derefter er jorden planet ud inden udlægning af geotekstilet.

  Geotekstilet svejses sammen med et overlap på 10 cm. Det sikrer, at den uønskede plantevækst ikke vokser op igennem overlappene og etablerer sig på ny.

  Ovenpå Plantex® geotekstilet er der efterfølgende blevet lagt ren jord ud, som derefter er tilsået med en frøblanding af hjemmehørende blomsterplanter.

  Anlægsår: 2021

  Anlægstype: Bekæmpelse af Japansk Pileurt

  Bygherre: Södertälje Kommune

  Udførsel: Etni AB, TKBM Entreprenad AB

Plantex® Platinium og Plantex® RootProtector i Eskilstuna mod japansk pileurt

 • Det svenske Trafikverket har i 2020 renoveret 40 km togstrækning og stod i den forbindelse med en hel del jord til overs, som var inficeret med den efterhånden forhadte japansk pileurt.

  Normal praksis ville være at køre jorden til forbrændingen for at undgå yderligere spredning af den meget aggressive og invasive ukrudtsplante. Men i dette tilfælde valgte GTR Motorpark i Eskilstuna at modtage og anvende den forurenede jord til fyldmateriale samt til opbygning af en støjvold.

  Plantex geotekstil indkapsler pileurten

  Normalt vil det blot føre til en ny etablering af pileurt , hvis man genanvender jorden, der er fyldt med rodstumper og frøspirer.. Den udfordring løste GTR Motorpark ved at indkapsle al jorden i henholdsvis Plantex® Platinium og Plantex® RootProtector fra vores svenske søsterselskab.

  På den måde kunne de genanvende jorden til at anlægge parkeringspladser, udstillingsområder og køreområder. Det giver en stor miljømæssig og økonomisk besparelse, der gør det muligt at opdatere nærmiljøet til glæde for både GTR Motorpark og omgivelserne.

  Anlægsår: 2020

  Anlægstype: Bekæmpelse af japansk pileurt i Eskilstuna

  Bygherre: GTR Motorpark

  Udførsel: GTR Motorpark

Plantex Platinium i ved tognettet i Lund

 • Södre stambanan i Skåne har mange pendlere hver dag og det svenske Trafikverket er derfor i gang med at udvide banen med fire nye spor. Og det var i forbindelse med arbejdet på de nye spor, at man opdagede en tilvækst af japansk pileurt i området.

  Sverige har en nultolerance-politik, når det handler om japansk pileurt, så når det opdages, udløser det et større renoveringsarbejde.

  Her anvendes Plantex Platinium, der er stærkt og kan modstå rødderne fra den aggressive pileurt. Samtidig er geotekstilet permeabelt, så regnvand og næringsstoffer kan passere igennem, mens pileurten kvæles.

  Ukrudtsdugen af professionelt geotekstil installeres og svejses for at undgå gennembrud fra pileurtens rødder. Herefter overdækkes den med jord eller lignende dækmateriale.

  I Lund har NCC stået for entreprenørarbejdet, mens vores søsterselskab Byggros AB har installeret Plantex-dugen med hjælp fra Green Landscaping AB

  Anlægsår: 2021

  Anlægstype: Bekæmpelse af japansk pileurt i Lund

  Bygherre: Trafikverket

  Udførsel: NCC, Green Landscaping AB og BG Byggros AB

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.