Firestone Geomembran 1182X688px

Referenceprojekter - Geomembraner

Membraner til miljøsikrende formål

Når du opretter installationer, der indeholder meget vand, kemikalier, affald eller andre substanser, der kan gøre skade, hvis de udledes direkte i jorden, er det vigtigt at du forsegler bunden bedst muligt. Til det anvender du membraner af forskelligt materiale, alt efter formålet.

Vi fører en række forskellige membraner af henholdsvis gummi, plast eller bentonit, der hver især er specialiserede til en række installationer, såsom bassiner, vandløb og søer, hvor vandet skal holdes tilbage, eller de mere miljøskadelige installationer, som benzintanke, transformerstationer, lossepladser, deponier, faskine-indpakning, radonsikring eller gyllelaguner.

Herunder kan du se et lille udsnit af opgaver med geomembraner, som vi har løst igennem årene.

Bentomat bentonitmembran på havnen i Frederikshavn

 • Skrotning og genanvendelse af skibe og boreplatforme

  Frederikshavn havn kan snart se frem til ibrugtagning af den 280.000 m2 store havneudvidelse som i øjeblikket er ved at blive etableret. Området skal huse den amerikanske virksomhed Modern American Recycling Services, M.A.R.S., som i Frederikshavn etablerer sit første europæiske værft til genanvendelse af metal. Væftet skal primært nedbryde skrottede skibe og boreplatforme, så metallet kan genanvendes.

  Udfordringer overvundet med specialprodukter

  Det omfattende anlægsarbejde på havnen har været et projekt, som undervejs har budt på mange udfordringer. Derfor har der været behov for tekniske løsninger, som fremadrettet skal kunne klare de enorme belastninger, som kommer, når skrotningsarbejdet går i gang.

  Effektiv sikring mod nedsivning af forurenet vand

  For at sikre mod nedsivning af forurening etableres der en tæt membran på hele området. Oprindeligt var det tanken at udføre membranarbejdet som en svejst HDPE membran. Men udfordringer i forhold til tidsplan og udførelse, og især vejr- og vindforhold på havnen gjorde, at bygherre, i samarbejde med BG Byggros, valgte at benytte en kompositmembran af bentonit og en 1,0 mm HDPE membran af typen Bentomat CLS100.

  Sikker håndtering, der tåler høj belastning

  Den ”tunge” membran kan nemlig håndteres under de varierende vejrforhold, og tætningerne i samlingerne klares med simple overlæg og et indlæg af løs bentonit. Et andet vigtigt element i forhold til valg af membranløsning er, at den enorme belastning, som kommer fra skrotningsarbejdet, vil give væsentlige sætninger i området.

  Fleksible samlinger og effektivt friktionsoverflade

  Membranvalget sikrer fleksible samlinger mellem membranbanerne, som vil kunne optage de bevægelser, som måtte komme undervejs, uden af membranen beskadiges. Overfladen på membranen leveres med friktionsoverflade, som sikrer, at sandmaterialet, som udlægges på oversiden af membran, ikke skrider.

  Ca. 80.000 m2 membran udlægges

  I alt udlægges der op mod 80.000 m2 Bentomat CLS100 kompositmembran på arealet, mens området med svejst Junifol 1,0 mm HDPE membran, som blev monteret af BG Millag Aps, begrænses til ca. 9.000 m2. Den svejste HDPE membran skal alene anvendes i forbindelse med den pælefunderede rampe, hvor selve skrotningsarbejdet skal foregå.

Etablering af baglandsarealer i på havnen i Frederikshavn

Her kan du se, hvordan Bentomat bentonitmembranen installeres på de nye baglandsarealer på Frederikshavn havn. Membranen sikrer, at der ikke siver forurenet vand ned i jorden.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.