IMG 3342

Vilde planter fra URBANGREEN

URBANGREEN genindfører den danske natur i byernes regnbede, grønne tage og på grønne vægge

URBANGREEN er et koncept, der bringer naturen ind i byen og skaber vild, grøn og blomstrende frodighed i bede og vejanlæg. Det er et tværfagligt projekt, hvor gartnerier, biologer og arkitekter har forenet deres bedste kompetencer til at gøre byen grønnere, sundere og smukkere.

URBANGREEN biotoperne leveres som færdige små planter, også kaldet planteplugs, der udplantes enkeltvis og tilfældigt på arealet for at give det mest naturlige udtryk i biotopen. Denne fremgangsmåde er med til at planterne spreder sig naturligt over hele arealet.

Fordele

  • Med URBANGREEN vil det naturlige plante- og dyreliv i byen fremmes og den biologiske mangfoldighed forøges til gavn og glæde for byens borgere
  • URBANGREEN vil forøge byernes biodiversitet i form af flora og fauna og vil tiltrække sommerfugle, bestøvende bier og fugle
  • Med URBANGREEN vil byens luftkvalitet forbedres og store, overskydende vandmængder absorberes og fordampes
  • Biotopplanterne leveres i plugs, og for at opnå den højeste grad af biodiversitet udplantes planterne i en tilfældig blanding og ikke i artsbestemte grupper

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.