Trafikklasser

Definition: Antal tunge køretøjer pr. dag. Angives som T0-T7, hvor T0 er laveste
trafikklasse og T7 er højeste trafikklasse

Ved opbygning af veje eller andre steder, hvor der vil være belastning, er det vigtigt at vide, hvilke typer trafik man forventer, der vil være på anlægget, og hyppigheden af den. Til det bruger man trafikklasser

Trafikklasserne kan bestemmes ud fra nedstående tabel:


Tabel over trafikklasser. Jo højere trafikklasse, des større belastning pr. dag.

 

  1. I trafikklasse T0 bør der træffes aktive foranstaltninger mod færdsel med tunge køretøjer (> 3.500 kg totalvægt), fx tungt snerydningsmateriel.
  2. ​​​​​​​ Principielt ubegrænset – de angivne værdier bruges som standardværdier i MMOPP

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.