Normer og guidelines

FLL

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. eller FLL, der er en tysk fagligt funderet organisation, hvis formål er at underbygge erfaringsudveksling og vidensdeling inden for anlægsbran-chen.

FLL laver mange forskellige guidelines til anlægsbranchen som fx Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2, der primært behandler jord i terræn, og Green Roof Guidelines, der omhandler grønne tage.

Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2 eller FLL-guide

Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2 fra 2010 eller FLL-guiden, som den ofte bliver omtalt og også herefter omtales i bogen, udgives af Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.

FLL-guiden er en tysk guide til planlægning, konstruktion og vedligeholdelse af anlæg med jord eller vækstmedier i terræn. FLL-guiden fornys hvert 5.-10. år og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis det helt nye, til gengæld bygger den på mange års erfaringer.

FLL-guiden er meget konkret og detaljeret og beskriver også mange af de problematikker, man bør være opmærksom på, når man arbejder med konstruerede vækstmedier. Ved brug af FLL-guiden er det vigtigt at være opmærksom på, at den ikke er et regelsæt, men mere beskriver nogle anbefalede rammer, man bør holde sig inden for. FLL kan derfor betragtes om en samling guidelines. Forskellen på et regelsæt som fx EC, eurocode, og FLL-guiden er, at FLL-guiden angiver nogle grænseværdier, hvis man fx ønsker at skabe et vækstmedie med nogle specifikke egenskaber, hvorimod en EC-kode er et regelsæt, man skal følge

I Danmark har vi ikke et værk som FLL-guiden, men vi har Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, der udgives af Danske Anlægsgartnere. Den er dog langt mere generel, og derfor er FLL-guiden et godt bud, når man vil have et værk, hvor mange vigtige erfaringer og viden er samlet. I nogle byer i Tyskland, som fx München og Köln, er der lavet en overbygning til denne FFL-guide for at gøre den endnu mere specifik. I Danmark findes der ingen overbygning til FLL-guiden

Ved brug af FFL-guiden i forbindelse med konstruerede vækstmedier skal man være opmærksom på, at selvom brugen af porøse, sugende materialer i konstruerede vækstmedier har været brugt i flere år, er der ikke i FLL-guiden taget højde for det, fx i forbindelse med tolkning af kornkurver. FLL-guiden åbner for brugen af porøse materialer til vækstmedier, men da brugeren af guiden selv har en vis medindflydelse på valget, er det naturligvis vigtigt, at man forstår konsekvensen af sit valg i det færdige produkt, og det kræver en vis faglig baggrundsviden

FLL-guiden er et rigtig godt redskab, hvis man er opmærksom på, hvordan man skal bruge den. Da guiden ikke giver entydige opskrifter på vækstmedier, men lader det være op til brugeren af guiden at fastsætte opskriften, er det nødvendigt at eftervise materiale-egenskaberne fra gang til gang for at sikre, at de lever op til det ønskede formål. FLL-guiden giver derved plads til råderum for brugere. Det stiller krav om, at brugeren både må have forståelse for og holdninger til konsekvensen af sådan et råderum. Det er netop forskellen mellem en guideline som FFL-guiden og en standard som fx EC.

FLL-guiden findes kun på tysk, men en meget kort dansk opsummering af FLL 2 (jord) kan findes i foreningsbladet Grønt Miljø, der udgives af Danske Anlægsgartnere. Bladet Grønt Miljø udgives af Danske Anlægsgartnere 10 gange årligt. I bladet tages aktuelle ting op, og i Grønt Miljø 10/2015 findes fx artiklen ”Bytræernes kunstige jord”, der er skrevet af Christian Nørgård Nielsen, Oliver Bühler og Lars Schultz-Christensen. Artiklens indhold bygger på FLL-guiden og kan derfor anses som en kort dansk introduktion til de tyske guidelines. I artiklen sættes der fokus på FLL-jorde og nogle af de udfordringer, der kan være knyttet til brugen af dem. Artiklen kan derfor bruges som afsæt til at forstå, hvad man kan bruge FFL-guidelines til. Samtidig gør den opmærksom på nogle af de udfordringer, der er i forhold til FLL-jorde – formen af sten, indlejringsgraden og eftervisning af den samt problematikken omkring fuld indlejring og konsekvens for vækstegenskaber. Derudover nævner artiklen problematikken omkring bæreevne for FFL 2-jord. Artiklen bringer derved nogle problematikker fra FLL-guiden op, som man må forholde sig til. Ønskes en mere uddybende viden, kan FFL-guiden med fordel læses.

  • Green Roof Guidelines 2018 er også udgivet af Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.

    Guiden er specielt til grønne tage og dækløsninger og indeholder vejledninger om opbygning og vedligeholdelse af disse typer anlæg. Denne guide findes modsat FLL-guiden oversat til engelsk.

    Metodikkerne er de samme som bag FLL-guiden og har også samme afsender, og derved må måden, de bør anvendes på, være ens. Green Roof Guidelines er meget velfunderet, og ligesom med FLL-guiden er de normer og metoder, man bør teste efter, listet op i appendikset. Dermed peger denne guide også på en standard, selvom den ligesom FLL-guiden er en guideline, og det er positivt

    For at kunne sammenligne data er det vigtigt, at man har et fælles fundament at generere data ud fra. Derfor skal man være bevidst om, at hvis man ønsker at bruge de anviste normer og testmetoder i FLL-guiden, kan man ikke nødvendigvis overføre data til DS, Dansk Standard, én til én. Får man testet sit produkt op mod de tyske normer og testmetoder, er det ikke mere rigtigt, end hvis man får testet ud fra DS.

    Begge testmetoder og normsæt er rigtige, men til enhver tid er det vigtigt, at data fremstilles med tilhørende normangivelse, så brugeren kan sammenligne med andre data. Hvis ikke det sker, ved brugeren ikke, om de to er fremstillet ud fra de samme eller helt forskellige præmisser, og derved om de reelt kan sammenligne data.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.