Kornkurve

En kurve, der fortæller om en jords fordeling af kornstørrelser

Kornkurven laves på baggrund af en simpel sigteanalyse, hvor mængden af gennemfald i forskellige maskestørrelser registreres. Den procentvise angivelse af de enkelte kornstørrelser i blandingen indføres i et enkelt-logaritmisk koordinatsystem med gennemfald i procent op ad y-aksen og maskevidde i mm hen ad x-aksen

Kornkurven viser fordelingen af de enkelte kornstørrelser i mediet, og formen på kornkurven viser, om en jordprøve har en høj koncentration af én kornstørrelse, eller om den har en bred fordeling af kornstørrelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kornkurven ikke siger noget om kornenes form, men udelukkende om størrelsen på kornene. Fordelingen af kornstørrelser i et medie har indflydelse på en lang række egenskaber i mediet, og derfor er kornkurven et værdifuldt redskab til at vurdere dem. Men den kan ikke stå alene.

Brugen af kornkurver til beskrivelser af vækstjorde i agerlandet, hvor de naturlige jorde bygger på massive korn af mineralogiske materialer, er ikke noget problem. Men den forudsætning er ikke til stede, når vi arbejder med vækstmedier til byerne. Her er nye materialer kommet til som fx de porøse materialer pimpsten og lava, og deres egenskaber afspejles ikke i en kornkurve. Arbejder man med vækstmedier i byerne eller ønsker specifikke egenskaber, bør man derfor aldrig lade en kornkurve stå alene, men derimod efterspørge supplerende data for materialernes egenskaber.

RodVext E80 på Rahbeks Allé, Frederiksberg
RodVext E80 på Rahbeks Allé, Frederiksberg

Kornkurver omtales i Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2, der i daglige tale ofte bliver omtalt som FLL-guiden, og som derfor i denne bog også kaldes det. FLL-guiden anviser kornkurver til FLL 1- og FLL 2-jorde, der anvendes mere og mere i Danmark. Guidelinen er åben for anvendelse af en lang række materialer til jordene, men den tager desværre ikke hensyn til det i sit krav til kornkurver for vækstmedierne.

Ved brug af FLL-guiden skal man derfor være opmærksom på, at der ved brug af kornkurver er forskel på, om et produkt indeholder porøse, sugende materialer eller ikke. Derfor bør man også nøje overveje, hvilke egenskaber man ønsker, og om kornkurven alene kan repræsentere dem.

FLL-guiden beskriver ved siden af kornkurven også krav til de direkte vækstrelaterede egenskaber, men opstiller ikke en vægtning af de anførte krav. Skal en kornkurve give mening i forhold til et vækstmedie, skal de anvendte materialer med tilhørende egenskaber samtidig beskrives.

Kornkurven kan derfor ikke være den bærende del af beskrivelsen af et vækstmedie, men et supplement, som bør følges op med yderligere data om materialernes specifikke egenskaber.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.