Hvordan påvirker komprimeringen jordmatricen?

Komprimering

Definition: Pakning af jord på grund af øget tryk, der medfører sammenpresning

Jorde kan komprimeres ved enhver form for belastning, men hvordan komprimering påvirker en jordmatrice, afhænger af vækstmediets sammensætning

Hvis en jord belastes og dermed komprimeres, vil den største belastning være øverst i jordmatricen. Der sker en trykspredning ned igennem jord-matricen, så jo længere ned man bevæger sig, des mere spredes belastningen ud.

 

Det handler om belastning i forhold til trykflade. Hæltryk og belastning fra dæk er det samme.

Trykfordeling ved komprimering

Da belastningen er konstant, men arealet vokser ned igennem jordmatricen, falder belastningen pr. arealenhed.

 


Trykspredning i jord ved 1 meters dybde. Allerede 30 cm under overfladen vil belastningen være reduceret til 39 kg/m².

 

Komprimering af muldbaserede jorde kan forårsage mistrivsel hos planter i byerne. Det skyldes, at de kompakte muldbaserede jorde hindrer infiltration af vand og dræning, og dermed kan de på sigt få ringe iltindhold.

Allerede ved flytning af en almindelig muldbaseret jord, vil strukturen ændre sig. Det ses ved, at en deponeret jord, der tilbagelæsses, fylder 10-20 % mindre. Jo mere man håndterer en muldjord, jo mere skade påfører man den

Komprimering forringer vækstbetingelser for planter væsentligt, og det bliver sværere for planternes rødder at penetrere jorden. Visse konstruerede vækstmedier kan komprimeres, samtidig med at de fastholder porer til luft og vand.

Ønskes der anlæg, hvor jorden kan komprimeres, samtidig med at der ønskes vækst af planter, bør der bruges et vækstmedie med skeletstruktur, der er beregnet til det.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.