Systemjord 1182X688

SIM/SEM Substratjord til grønne tage, taghaver og dæk

Næringsrige jordblandinger med vækstsubstrater, der giver vegetationen på grønne tage de bedst mulige vækstbetingelser

SIM/SEM jordsubstrat bygger på genbrugsmaterialer, der får nyt liv på de grønne tage. Blandingerne er nøje afstemt efter at give en smuk og frodig beplantning uden at gå på kompromis med vægt og pris.

SIM/SEM jordsubstrater udmærker sig ved:
• Gode vækstegenskaber.
• God vandtilbageholdelse
• Strukturstabilitet
• Gode hydrauliske egenskaber, der modvirker hængende vandspejl

SIM/SEM substratjord består af en blanding af knust tegl, knækket leca, sand og have-/parkkompost. Knust tegl og leca har en god vandtilbageholdelse og høj permeabilitet. Det giver særdeles gode vækstegenskaber for beplantningens rødder i form af rigeligt med plantetilgængeligt vand og luft. Den tilførte kompost giver næring til beplantningen, så denne fremstår sund og frodig.

Den knuste tegl er genbrugsmaterialer fra nedrevne byggerier og lignende. På den måde indgår materialerne i den cirkulære økonomi, hvilket gør disse jordsubstrater til et meget bæredygtigt produkt. Materialernes sammensætning giver desuden et meget strukturstabilt jordsubstrat.

Testet vækstegenskaber

Både SEM og SIM jordsubstrat er testet efter de beskrevne testmetoder i FLL´s guidelines ved Eurofins. Produktionen analyseres for hver 1000 m³ for at sikre en høj, ensartet kvalitet. Alle substrater indeholder en optimal blanding af mineraler og organisk materiale, som sikrer, at de har gode drænings- og ventilationsegenskaber.

  • SEM jordsustrat er designet til anvendelse på ekstensive tage, hvor opbygningen er lav og beplantningen består af sedumplanter.Disse plantearter trives under næringsfattige forhold og kræver ikke et tykt vækstlag. Derfor er indholdet af organisk materiale i SEM afstemt efter beplantningens lave næringsbehov. SEM jordsubstrat udlægges i vækstlag på minimum 4 cm.

    SIM jordsubstratet er ideel til intensive tage, taghaver og beplantninger på dæk, hvor der ønskes et tykkere vækstlag og en højere koncentration af næring til etablering af mere næringskrævende plantearter såsom stauder, buske og træer. Dette substrat indeholder en højere andel af organisk materiale for at tilføre den fornødne næring. SIM jordsubstrat udlægges i et vækstlag på minimum 25 cm.

20201016 102341

Konstruerede vækstmedier


​​​​​​Du kan finde flere konstruerede vækstmedier der passer til ethvert urban anlæg.
Vores vækstmedier er udviklet af passionerede fagfolk. Faktisk har vi hele paletten fuld — geoteknikere, gartneriteknologer, landskabsarkitekter og miljøingeniører. Vores ønske er at skabe en langsigtet løsning, der sikrer en sund og stabil bynatur.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.