Eksempelsamling

Eksempelsamlingen er en praktisk guide, der kan bruges som idégrundlag eller direkte i projektering i forbindelse med anlæg af nye byrum.

Eksemplerne er udvalgt for at repræsentere løsningsmuligheder på specifikke udfordringer i byen.

Ved design af grønne anlæg i byerne møder man mange forskellige grænseflader og udfordringer, som er specifikke for den pågældende lokation. På trods af anlæggenes individuelle udfordringer optræder visse udfordringer dog alligevel i større grad end andre.

De grundlæggende udfordringer er medtaget som eksempler her i samlingen og eksemplificerer, hvordan man kan løse udfordringer, som fx at skabe stabile kantsten og belægninger over et funktionelt vækstbed med rodudvikling.

Eksempelsamlingen bygger på vækstmedier fra Vexti, der er udviklet og produceret i samarbejde med BG Byggros.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.