IMG 3542

Konstruerede vækstmedier

Specialfremstillede vækstmedier til etablering af grønne anlæg, grønne tage og regnvandshåndtering i urbane miljøer

Et konstrueret vækstmedie er betegnelsen for jorde, der er sammensatte og eventuelt lavet for at opnå specifikke egenskaber. Det kan f.eks. være gode vækstforhold, hydrauliske forhold, bæreevne eller lignende. Et konstrueret vækstmedie kan dog også blot være et sammensat vækstmedie, hvor man ikke nødvendigvis kender materialeegenskaberne for det. Vækstmedier er derfor ikke ens, da de kan være sammensatte med forskellige hensigter.

Konstruerede vækstmedier har den store fordel i forhold til naturlig jord, at vi har mulighed for at kende – de enkelte deles oprindelse og vækstmediets egenskaber. Ved at kende data og forstå datagrundlaget for de forskellige typer vækstmedier er det muligt at stille krav til dem og deres egenskaber og derudfra vælge det vækstmedie, der passer bedst til det enkelte projekt.

Grønne anlæg i urbane kontekster stiller krav til de vækstmedier, der benyttes

Den naturligt lejrede muldjord, som er udviklet over tid, tåler dårligt mekanisk arbejde som opgravning, flytning og belastning, da det skader den naturlige struktur i jorden og derved ændrer den naturlige lejring og i sidste ende jordens egenskaber. Derfor er muldjord udfordret og performer i mange tilfælde dårligt de første år i urbane bede som f.eks. vejbede. Det skyldes dels den maskinelt ødelagte struktur, dels de rammer, jorden skal fungere i.

Byens processer er markant anderledes end det åbne lands, og de ydre stressfaktorer som tørke, periodisk øget vandtilførsel og vægtpåvirkning arbejder mod den naturlige jords mulighed for at regenerere sig selv i urbane miljøer. Desuden har de ydre stressfaktorer en negativ indvirkning på flere nødvendige vækstegenskaber som ilt og vandforhold i jorden.

I konstruerede vækstmedier har man mulighed for at tage højde for disse udfordringer og løse dem.

  • Vi har mere end 20 års erfaring med projektering, anlæg og salg af løsninger og produkter til grønne tage og regnvandshåndtering. Vi kan derfor give dig professionel rådgivning under hele processen, så du kan være sikker på, at du får det helt rigtige produkt eller løsning.

Kontakt vores tekniske konsulenter