K MAG 3 900X900px

K-MAG - Kapillærmagasin

Præfabrikerede magasiner til opstuvning og undervanding af regnbede

K-MAG er et præfabrikeret kapillærmagasin der kombinerer den velkendte og effektive kapillarkasse til undervanding med et opstuvningsmagasin, der tilbageholder regnvandet til senere brug.

Princippet i konceptet er, at der i forbindelse med et plantehul placeres et K-MAG  kapillærmagasin under vores specialkonstruerede vækstmedier, CityVext og RodVext, som træet etableres i. Det opstuvede regnvand suges op i vækstmediet, hvor det giver træet optimale vækstbetingelser i rodzonen.

En hurtig, effektiv og holdbar løsning

Plantehullet skal kun være én meter bredere end selve K-MAG magasinet. Udgravning, placering af magasinet, opfyldning med vækstmedie og etablering af træer og planter kan ske på samme dag. Den samlede opbygning kan bære tung trafik, hvilket gør løsningen ideel i forbindelse med bl.a. vejalléer, vejbede og helleanlæg.

K-MAG kapillærmagasiner bliver præfabrikeret efter kundespecifikke mål under kontrollerede forhold. Som noget unikt sendes magasinerne i hel, samlet stand direkte til byggepladsen, hvor de er klar til installation. Kapillærmagasinerne kan både serie- og parallelforbindes og dermed indgå i stormflodssystemer med traditionelle regnvandsmagasiner.

Fordele ved et K-MAG præfabrikeret regnvandsmagasin

 • Muliggør plantevækst på områder hvor dette ellers ikke var muligt
 • Kort monteringstid der forkorter byggetiden
 • Produktion i Danmark giver stor fleksibilitet mht. levering
 • Magasinet kan bygges efter kundespecifikke dimensioner
 • Indbyggede spulekanaler i faskinerne samt mulighed for tv-inspektion
 • Kan anvendes til befæstede områder med tung trafik
 • Præmonterede øjer til fastgørelse af rodforankring

 

Anvendelsesområder

 • Kapillærmagasin til vejtræer, allétræer og plantebede

 • Opstuvning af regnvand

 • Magasinet kan indgå som en del af en større LAR-løsning

 • Byggemål og volumen - Modulsystem der bygges i intervaller af:

  • Højde - 0,40 m
  • Bredde - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m og 3,3 m
  • Længde - fra 0,9 m til 12,9 m, springende pr. 0,8 m ​​​​​​​

  Vand- / nettovolumen - Ca. 96% af den ydre dimension

  Trykstyrke - Tåler tung trafik iht. Tysk SLW 60Norm ved 80 cm jorddække

  Tæthed - Samlingernes tæthed dokumenteres i tæthedsrapporten

  Inspektionsskakt - 40 x 40 cm - antal og placering efter ønske

  Beskyttelsesdug - BG-TEX 300

  Vandtæt membran - HDPE 1,5 / 2 mm

  Ind- og udløbsstudser - Præmonterede Iht. ønske < Ø315

  Rensemulighed - Mulighed for krydsinspektion samt tv-inspektion

  Serie- og parallelforbindelse - Ja

  Levetid - 50 år

 • K-MAG kapillærmagasinet er opbygget af et traditionelt kapillærvirkende vandreservoir med en integreret statisk dokumenteret løfteramme, som sikrer en forsvarlig håndtering af det færdige magasin på byggepladsen.

  Vandreservoiret er pakket i en BG-TEX 300 beskyttelsesdug, hvorefter en vandtæt HDPE membran monteres på bunden og siderne. Herefter monteres det valgte antal gennemføringer, hvorefter magasinet tryktestes, og alle samlinger undersøges.

  Til sidst monteres integrerede inspektionsskakte og tilslutning af ind- og udløb sker med traditionelle skydemuffer. Placering og dimensionering af ind- og udløb sker efter kundens øsnker, og kapillærmagasinet kan således designes, så det passer optimalt til forholdene installationsstedet.

 • Her kan du se, hvordan K-MAG kapillærmagasinet kan integreres med vores øvrige løsninger til regnvandshåndtering og dermed skabe en effektiv totalløsning, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.

Praefabrikerede Regnvandsmagasiner G

Fremtidens præfabrikerede regnvandsmagasiner

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.