I MAG 2 900X900px

I-MAG - Infiltrationsmagasin

Præfabrikeret nedsivningsmagasin til effektiv filtrering af regnvand

Faskiner er en kendt metode til bortskaffelse af regnvand i områder uden kloakering eller hvor der kun er spildevandshåndtering. I dag anvendes de også til Lokal Afledning
af Regnvand (LAR), for at mindske belastningen på kloakanlæg i forbindelse med
den øgede regnmængde og til at beskytte vores grundvand.

I-MAG nedsivningsmagasinet er en klassisk faskine til effektiv og kontroleret infiltrering af regnvand. Som noget unikt er faskinen præindpakket med en beskyttende permeabel fiberdug.

Samlingen af faskineelementer og indpakning foregår under kontrollerede forhold i vores fabrikationshaller. Herefter leveres det komplette magasin direkte på installationsstedet, klar til at blive installeret og ibrugtages omgående.

Magasinerne leveres efter kundespecifikke dimensioner, og alt efter behov præmonteres
magasinet med indløbs- og udløbsstudser samt udluftninger med projektspecifikke
dimensioner.

Fordele ved et I-MAG nedsivningsmagasin

 • Kort installationstid, som samlet set forkorter byggetiden
 • En økonomisk attraktiv løsning
 • Produktion i Danmark giver stor fleksibilitet
 • Mulighed for kundespecifikke dimensioner
 • Leveres med præmonterede indløbs- og evt udløbsstudser samt
  udluftninger med projektspecifiike dimensioner
 • Indbyggede spulekanaler i faskinerne samt mulighed for tv-inspektion
 • Kan anvendes til befæstede områder med tung trafik​​​​​​​

 

Anvendelsesområder

 • Nedsivningsmagasin
 • Magasinet kan indgå som en del af en større LAR løsning
 • Byggemål og volumen - Modulsystem der bygges i intervaller af:

  • Højde - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m og 1,98 m
  • Bredde - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m og 3,3 m
  • Længde - fra 0,9 m til 12,9 m, springende pr. 0,8 m
  • Volumen - maks 60 m3 per enhed ​​​​​​​

  Vand- / nettovolumen - Ca. 96% af den ydre dimension

  Trykstyrke - Tåler tung trafik iht. Tysk SLW 60Norm ved 80 cm jorddække

  Inspektionsskakt - Centerplacerede 40 x 40 cm. Antal bestemmes iht. ønske

  Beskyttelsesdug - DuPont Typar SF40

  Ind- og udløbsstudser - Præmonterede Iht. ønske < Ø500

  Rensemulighed - Mulighed for krydsinspektion samt tv-inspektion

  Serie- og parallelforbindelse - Ja

  Levetid - 50 år

Galleri: I-MAG Infiltrationsmagasin

Praefabrikerede Regnvandsmagasiner G

Fremtidens præfabrikerede regnvandsmagasiner

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.