Regnbed 900X900px

Regnbede til effektiv regnvandshåndtering

Attraktive regnbede med rodvenligt bærelag der konstrueres til det specifikke projekt

I bymæssig bebyggelse er det vigtigt, og ofte et krav, at beskytte den omkringliggende natur fra det forurenede vejvand, da det indeholder tungmetaller, olier og næringsstoffer, som kan forurene grundvand og vandløb.

Regnbede er en af de metoder til håndtering af den øgede mængde nedbør,  vi forventer, vil blive meget mere udbredt i byerne. Regnbedene konstrueres specifikt til hvert enkelt projekt.

Regnbedet kan opbygges med en beskyttende vandtæt geomembran, der forhindrer nedsivning til grundvand og en kassetteløsning der opholder og forsinker regnvandet. Når kassetteløsningen er sat i jorden, fyldes regnbedet med vores unikke pimpstensbaserede vækstmedie, der renser og forsinker vandstrømmen, inden det udledes til recipient.

De pimpstensbaserede vækstmedier, CityVext og RodVext, er to vigtige elementer i regnbedet. Ved at anvende en unik sammensætning af henholdsvis organisk og uorganisk materiale sikrer vi, at vækstmediet kan optage store mængder vand til senere brug for planterne og samtidig have en kontrolleret permeabilitet med effektiv dræningskapacitet.

Regnbedets unikke sammensætning gør det muligt, at anvende regnbede som en del af bundopbygningen under fortove, cykelstier og veje.

Regnbede med det rodvenlige bærelag CityVext er en unik sammensætning

Det pimpstensbaserede vækstmedie kan bære 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning og samtidig have over 20 vol.% luftindhold. Samlet set kan der kortvarigt opstuves op til 65 vol.% af regnbedets dimensioner.

Når vi benytter pimpsten i vækstmediet, får vi et produkt, som kan opnå relativt høje E-moduler, uden at det går ud over dets egenskab som vækstmedie. 3.parts tests har påvist E-moduler for pimpsten på op mod 165 MPa.

Det gør det muligt at indtænke CityVext som et delelement i opbygning af vejkassen,  specielt på områder med tung trafik, hvor der er behov for plads og luft til rødderne hos  planter og træer.

Med vores pimpstensbaserede vækstmedier, CityVext og RodVext, kan regnbede gøres langt mere effektive, fordi vækstmedierne præsterer væsentligt bedre end traditionelle muldblandinger til regnbed

  • I animationen her kan du se, hvordan regnbedet indgår i en regnvandsløsning, hvor elementerne supplerer hinanden og sammen skaber en professionel totalløsning der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overflade til den ender hos recipienten.

Galleri: Regnbede til regnvandshåndtering

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.