Mall Filterbrønde FS 2

Mall Filterbrønde FS

Til store regnvandsanlæg med 500 - 10.000 m² tagoverflader

Malls store filterbrønde til regnvand består af en præfabrikeret armeret betonbeholder med 1 - 2 vertikale stålfiltre monteret på fod i PE, samt ind- og udløbsarrangement i PVC. Filterindsatsen står som en cylindrisk kurv midt i den præfabrikerede armeret betonbrønd, så regnvandet kan strømme ind fra alle sider og i fuld højde. Den store beholdervolumen tjener som en sand- og slamfang, hvorfra slammet kan bortskaffes ved hjælp af en dyk-pumpe. (tilkøbsmulighed)

Filterbrønd med dykpumpe (tilkøb)

Filterbrønden kan eventuelt forsynes med en dykpumpe til spilde-vand, som pumper filterrest i den offentlige kloak med regelmæssige mellemrum. Ved pumpning bliver selve filteret også kort gennem-spulet.
Dette øger rengøringsintervallerne og eliminerer omkostningerne ved bortskaffelse af slam og filterrester.

Anvendelsesmuligheder

Anvendes hovedsageligt ifm. store regnvandsanlæg, hvor regnvan-det anvendes til f.eks. vanding eller i huset til toiletskyl og tøjvask.

  • Tilbageholdelse af stoffer og partikler > 0,6 mm
  • Flowhastighed op til 270 l/s
  • Mulighed for automatisk, regelmæssig bortskaffelse af filtrat i spildevandet:
  • Lavere vedligeholdelsesinterval
  • Ingen slam bortskaffelse
  • Høj driftssikkerhed
  • Udført i helstøbt armeret beton – monolitisk
  • Leveres med integreret filterenhed ”Klasse A” iht. DIN1989-2 – i rustfrit stål
  • Filterfod i PE Til- og Afløbsarrangement i PVC
  • Leveres som standard til personbilstrafik Klasse B 125.
  • Muligt tilkøb til klasse D 400
  • Mørtelsamling mellem kegle/afdækningsplade og brønd
  • Tilløbsdybden kan forøges ved tilkøb af brøndringe - Inja tilpasser behovet ved eksakt oplysning af tilløbsdybden ved bestilling

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.