Rain Gf1f313351 1920

Regnvandshåndtering

Professionelle totalløsninger i alle led - fra overflade til recipient

I disse år arbejdes der på højtryk på at fremtidssikre vores byer mod de stadig stigende nedbørsmængder. De fleste kommuner har allerede udarbejdet hensigtserklæringer og metodeguider til håndtering af den øgede mængde regnvand, og nye lokalplaner foreskriver krav til synlig, grøn og frodig regnvandshåndtering.

Løsninger med fokus på vandets naturlige kredsløb

Regnvand er en ressource, der i videst muligt omfang skal indgå i vandets naturlige kredsløb. Med dette fokus har vi udviklet en lang række konkrete præfabrikerede løsninger, der håndterer vandet i dets naturlige miljø, hvor det er med til at skabe nye grønne områder og øget biodiversitet i byen.

Regnvandsløsningerne er fleksible og kan designes og tilpasses, både arkitektonisk og funktionelt, så de kan installeres under stort set alle belægninger og i alle områder og bebyggelser. Løsningerne kan anvendes sammen eller individuelt efter behov, og de kan optimeres til det enkelte projekt.

Udviklet af eksperter med mange års erfaring

Vi har en bred palette af eksperter, der har arbejdet med projektspecifikke regnvandsløsninger gennem mere end 20 år. Vores regnvandsløsninger er udviklet i tæt samspil mellem vores samarbejdspartnere og vores in-house team af anlægs- og gartneriteknologer med speciale i vækstmedier, dyrkningsforhold og permeable belægninger, LAR og grønne tage samt ingeniører med speciale i geoteknik, udskillerteknik og magasinløsninger.

Vi har komponenter, løsninger og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede løsninger, der skaber maksimal værdi gennem hele kæden – fra overflade til recipient.  

Kontakt

Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.
Kontakt os for professionel rådgivning.

Konkrete totalløsninger i alle led - fra overflade til recipient

Her kan du se, hvordan vores forskellige løsninger til regnvandshåndtering kan supplere hinanden og sammen give en professionel totalløsning, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.