Soiltain Slamhaandtering1182x688

Slamhåndtering med en SoilTain slamtube

SoilTain afvandingstuben er et lagersystem, der kan bruges til at afvande slam

SoilTain dræner vandet og bevarer slampartiklerne

Tuberne består af et geotekstil, hvis hulrum er designet til at lade vandet dræne fra, og samtidig bevare slampartiklerne. For yderligere at forbedre afvanding, er det muligt at forbehandle slammet med et polymer-tilsætningsstof, der bidrager til, at poreåbningerne i geotekstilet ikke tilstoppes med slampartikler.

Systemet er meget fleksibelt, da tubernes dimension tilpasses efter behov. Der er flere forskellige typer af geotekstiler tilgængelige, afhængigt af behov. Du kan anvende systemet til en bred vifte af slamtyper og opgaver.

SoilTain er velegnet til mange forskellige formål, herunder

  • Dræning af gylle i landbruget
  • Dræning af industriel slam
  • Afvanding af slam

Afvanding opnås i fire trin

  1. Fyld: Geotekstil-tuben fyldes med polymerbehandlet slam. Geotekstilet bevarer slampartikler
  2. Afvanding: Vandet drænes igennem geotekstilet, mens partiklerne forbliver i tuben
  3. Fortætning: Når slammet tørrer ud, sætter den sig, og vandet bliver yderligere reduceret
  4. Fjernelse: Den tørrede slam fjernes fra tuben, og kan fx bruges til deponering.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.