Viatub Lameludskiller Mindre

ViaTub Lamelseparator - til sedimentation af forurenet regnvand

Effektiv behandling af overfladevand fra asfalterede områder

En ViaTub Lamelseparator bruges til at behandle overfladevand fra asfalterede områder før det ledes til recipient eller grundvand. På grund af lamelsektionerne kan store tilsluttede overflader behandles i relativt små bygværker.

Forbedret sedimentationseffekt

Lamelseparatorens design gør det muligt at anvende komponenter med reducerede dimensioner i forhold til sedimenteringsanlæg.

Plastrør i lamelsektionerne forbedrer sedimenteringseffekten især for små partikler, hvorved den effektive overflade af bassinet multipliceres. Hældningen på lamellerne sikrer at partiklerne glider mod bunden af beholderen (slamopbevaring). Partikler i størrelsesorden op til 0,1 mm kan separeres.

Fremgangsmåde og design

Via det nedsænkede indløbsrør ledes vandet roligt ind under det kontinuerlige vandniveau. Lamelsektionerne er indsat i skillevæggen og giver en forøgelse af det effektive sedimentationsområde.
Udløbsarrangementet forhindrer udstrømning af lette materialer eller mineralske kulbrinter (Olier). ViaTub Lamelseparator opfylder kriterierne i gældende tyske retningslinjer for overfladebehandling (f.eks. DWA-M 153).

  • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
  • Den er opdriftssikret i sig selv pga. dens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring
  • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
  • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
  • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet
  • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge den med brøndringe
  • Ved installation af den nedgravede model, kan den opgravede jord genanvendes

ViaTub Lamelseparator

- til sedimentation af forurenet regnvand

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.