Viased 1 1182X688px

ViaSed Sedimentationsanlæg

Med et ViaSed anlæg kan regnvand nemt og effektivt behandles mekanisk

Effektiv mekanisk rensning og udskilning af overfladevand

Et ViaSed sedimentationsanlæg giver effektiv mekanisk rensning og udskilning af overfladevandet fra tage, veje og befæstede arealer. ViaSed udskiller de ofte betydelige mængder forurenet vand med partikler, tungmetaller og olier, inden regnvandet og overfladevandet kan ledes til regnvandsmagasiner eller recipient.

Med et ViaSed sedimentationsanlæg adskilles sedimenter og flydestoffer

Den runde armerede betontank har på indløbssiden en vinklet skærmindløbsplade, der sammen med det centrale dykkede udløbsrør tvinger vandet til en cirkulær strømning.

Således understøtter centrifugalkraften sedimentationen og sikrer en hurtigere adskillelse af sedimenter og flydestoffer. Ved øget flow øges centrifugalkraften og dermed sikres optimal virkningsgrad selv ved ekstrem regn.

ViaSed - en del af en større regnvandsløsning

Sedimentationsanlæggene kan også benyttes i større løsninger til håndtering af regnvand, hvor de er ideelle sammen med regnvandsmagasiner, som f.eks. I-MAG og S-MAG, hvor vandet fra tage, omliggende veje og befæstede arealer sikres en mekanisk rensning.

ViaSed sedimentationsanlægget kan også med fordel placeres ved regnvandsudløb til havne, åløb og andre recipienter.

Fordele ved et ViaSed sedimentationsanlæg

 • Ingen bevægelige dele
 • Sikker fjernelse af bundfældelige stoffer
 • ViaSed Rund fås op til volumenstrøm Qr <123 l/s
 • ViaSed Lang fås op til volumenstrøm Qr <620 l/s
 • Stor slam- og flydestofvolumen
 • Mulighed for flere tilløbsrør
 • Let tilgængelig slamrum
 • Let at tømme og vedligeholde
  • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
  • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
  • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
  • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
  • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
  • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
  • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.

Sådan virker ViaSed Sedimentationsanlægget

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.