Viased 1 1182X688px

Sedimentationsanlæg til mekanisk rensning af regnvand

Effektiv rensning af overfladevand fra tage, veje og befæstede arealer før det ledes til recipient eller grundvand

Det seneste årti, har vi fået flere og flere skybrudshændelser med meget store mængder regnvand på veje og pladser, som har gjordt det nødvendigt at håndtere regnvandet mere effektiv.

Det har medført mere vand forurenet der er forurenet med partikler, tungmetaller og olie, som skal udskilles inden det ledes til regnvandsmagasiner eller recipient. Her er et sedimentationsanlæg meget mere effektiv end de hidtidige anvendte sandfang.

Vores sedimentationsanlæg er udviklet og produceret af Mall Umweltsysteme, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Overalt i Tyskland, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand, er der igennem de sidst 10 år installeret et stort antal anlæg, hvor de forlængst har vist deres værd.

Test har vist at de fjerner mere end 99 % sediment, grus og tungmetaller i en effektiv mekanisk sedimentationsproces.

Viatub Lameludskiller 1182X688
ViaTub Lamelseparator

Emn ViaTub Lamelseparator bruges til at behandle overfladevand fra asfalterede områder, før det udledes til recipient.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.