Neutrased 2 1182X688

Sandfang og samletanke

Effektiv opsamling af partikler og spildevand fra vaskehaller

Sandfang til effektiv opsamling af sand, slam og andre partikler

Der skal altid placeres et sandfang i forbindelse med en olie- og benzinudskiller. Sandfanget opsamler og tilbageholder sand og andre partikler, der er tungere end vand. Når de tunge partikler lægger sig på bunden af sandfanget, stiger olien langsom til overfladen. Sandfanget sikrer desuden et rolig flow til udskilleren, samt en længere opholdstid og bedre udskilning af olien.

Biobrønde/samletanke til biologisk rensning af spildevand fra vaskehaller

Biobrønde/samletanke er tanke til opsamling og biologisk rensning af spildevand fra vaskehaller. Vandet fra vaskehallen ledes via et sandfang/samletank til en biobrønd udstyret med et biologisk filter.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.