Neutracheck1182x688

Prøveudtagningsbrønde til udskillere

Placeres efter olieudskillere, benzinudskillere og fedtudskillere

Du etablerer prøveudtagningsbrønde efter afløbet fra olie-, benzin-, koalescenudskillere og fedtudskillere, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand for at kontrollere rensegraden. Normalt er brønden placeret efter udskilleren, men den kan også være en integreret del af udskilleren.  Du skal etablere en udtagningsbrønd, hvis miljømyndigheden forlanger det, derfor er det ikke i alle tilfælde, at der en prøveudtagningsbrønd.

Den skal sættes således, at tilløbet ligger 15-20 cm højere end afløbet, og det skal være muligt at udtage en øjebliksprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til recipient eller kloak.

Vi kan levere prøveudtagningsbrønde som en separat enhed i plast eller beton. Ligeledes har vi olie- og benzinudskilleren NeutraSub og koalescensudskilleren NeutraCom, med integreret prøveudtagningsenhed.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.