Neutraspin1182x688

NeutraSpin filterfri koalescensudskiller

Klasse I udskiller med integreret sandfang og kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s

NeutraSpin filterfri koalescensudskilleren i klasse I er konstrueret med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter, som tilpasses den dimensionsgivende vandstrøm. Indvendig er beholderen overfladebehandlet, så den er olie/benzinbestandig og alle komponenter er fremstillet i rustfrit stål.

Vores NeutraSpin beholdere er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en gods-tykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejset armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid.

Tung trafikbelastning og opdriftssikring   

Betonbeholderen kan klare tungt  jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), hvilket betyder, at du ikke behøver at placere en aflastningsplade ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når den er helt tømt.

NeutraSpin koalescensudskilleren er reelt opdriftsikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er unødvendigt. Ved ekstra høj grundvandsstand (GVS) kan du tilkøbe ekstra opdriftsikring i form af "strittere" til omstøbning eller udragende bund.

 • NeutraSpin er en filterfri klasse I udskiller med integreret sandfang op til 9000 liter og nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

  NeutraSpin koalescensudskilleren er udstyret med en hydrodynamisk enhed ved indløbet, som ved stort tryk genererer små hvivler, der hjælper til med at samle og give opdrift til de små emulgerede oliedråber. De små oliedråber er normalt svære at udskille, da overfladespændingen er større end den almindelige opdrift på de små partikler.

  Jo større vandmængde der ledes til udskilleren, jo bedre er den hydrodynamiske effekt. Ved meget små flowmængder bliver opholdstiden lang, hvilket giver en god traditionel virkning af udskilleren, fordi de emulgerede oliepartikler således har tid til at samle sig og stige til vejrs i vandsøjlen. Derved opnår du en virkningsgrad på 99,8 %, ved alle flowmængder til udskilleren, inden for den godkendte nominelle kapacitet.

  NeutraSpin koalescensudskilleren er forsynet med et flydelukke på udløbssiden, som automatisk spærrer for udløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren.

  Brugen af sæber - vi anbefaler sæber med en spaltningstid på under 5 minutter

  I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor du skal installere en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles. Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 minutter.

  ​​​​​​​Anvendelsesområder

  Du anvender primært udskilleren på steder, hvor belastningen fra olie og sand er stor, som f.eks. ved vaskepladser o.lign., og hvor belastningen på koalescenfiltret ellers er for stort. Du vælger også  NeutraSpin, når du ønsker en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret, hvilket vil spare tid og ressourcer i den fremtidige vedligehold.

  • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
  • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
  • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
  • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
  • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
  • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
  • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.
Idoil 20 LO 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.