Neutraprim Koalescensudskiller 1182X688

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller

Klasse I udskiller i beton med integreret sandfang og med kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s

NeutraPrim - en koalescensudskiller i helstøbt beton og lang levetid

I en NeutraPrim koalescensudskiller kl. I er beholderen overfladebehandlet på indersiden, så den er olie/benzinbestandig, og alle indbygningskomponenter er fremstillet i rustfrit stål.

NeutraPrim koalescensudskilleren er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281. Beholderen har en gods-tykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejset armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Betonbeholderen kan klare tungt jordtryk og en trafikbelastning i klasse D (40 ton).

Disse egenskaber betyder, at det ikke er nødvendigt at placere aflastningsplader ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke når udskilleren er helt tom.

Stor egenvægt giver opdriftssikkerhed

NeutraPrim koalescensudskilleren er umiddelbart opdriftsikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er unødvendigt. I installationsscenarier, hvor du arbejder med ekstra høj grundvandsstand (GVS), tilbyder vi opdriftsikring i form af "strittere" til omstøbning eller udragende bund.

En koalescensudskiller klasse I med sandfang

NeutraPrim har en nominel kapacitet fra 3 l/s til 30 l/s.

NeutraPrim filterfri koalescensudskiller, klasse I, er med integreret sandfang/slamfang op til 9000 liter, som tilpasses den dimensionsgivende vandstrøm, og er ligeledes udstyret med et flydelukke på indløbssiden, som automatisk spærrer for indløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren.

Den patenterede filterfrie hydrodynamiske koalescensindretning fungerer ved, at tilløbsordningen leder det olieholdige spildevand gennem to vandrette hulplader. Dette får de emulgerede oliepartikler til at samles til større enheder, som dermed er i stand til at stige op til overfladen, hvor de opsamles.

Idoil 20 LO 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.