Neutracom 1182X688px

Neutra Koalescensudskillere

Klasse I til udskillelse af emulgeret olie i spildevandet

En koalescensudskiller er en klasse I udskiller, som anvendes på steder, hvor der stilles høje krav til spildevandet. F.eks. i tilfælde hvor spildevandet ledes direkte til recipient, eller hvor der er tale om mekanisk emulgerede olier som følge af eksempelvis højtryksrensning og sæber.

Udskillere i beton med lang levetid og stor holdbarhed

Neutra koalescensudskillere er udført i helstøbt armeret beton af meget høj kvalitet og er coatet med en olie- og benzinbestandig overfladebehandling. Det giver dem en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. På grund af betonbeholderens egenvægt er de opdriftssikrede i sig selv, og yderligere forankring er derfor ikke nødvendigt. Tillige klarer koalescensudskillere både tungt jordtryk og trafikbelastning til klasse D (40 ton).

Alle Neutra udskillere er forsynet med automatisk flydelukke og koalescensfilter, der lukker af for afløbet, når den maksimale olieopsamlingsvolumen er nået. Dermed sker der ikke udslip til det omkringliggende miljø.

udskilleren er forsynet med et koalescensfilterelement, som samler små emulgerede oliedråber til store dråber, således at de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og kan stige til toppen.

  • Neutra koalescensudskillere er udformet efter forskrifterne i den europæiske standard EN 858-2, der forskriver, at der skal etableres en koalescensudskiller, hvis overfladevandet udledes til en recipient eller nedsives. Desuden er der højere udledningskrav til koalescensudskillere, der ved test maksimalt må udlede 5 mg/l, mens en almindelig olie- og benzinudskiller klasse 2 må udlede 100 mg/l ved test.

    Du kan læse meget mere om vores forskellige typer koalescensudskillere her

     

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.