Neutrasept1182x688px

NeutraSepto'r fedtudskiller

Udskillere i beton med lav indbygningshøjde - og en nominel kapacitet fra 2 l/s til 30 l/s

Med fedtsyrebestandig indvendig overflade

Fedtudskilleren NeutraSepto'r er en udskiller udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281 med lav indbygningshøjde. Betonbeholdere større end Ø 800 har en gods-tykkelse på 120 mm, og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Produkterne er som standard godkendt til tung belastning i klasse D (40 ton).

Indvendigt har NeutraSepto'r en fedtsyrebestandig overflade med en rengøringsvenlig glat finish. Skal fedtudskilleren anvendes til rensning af ekstra aggressive miljøer, har du mulighed for at få en PE-HD Inliner indvendigt.

 

Installation af NeutraSepto'r fedtudskiller

Denne udskiller er til nedgravning i jorden, hvilket generelt er den mest hensigtsmæssige løsning. Montagen kan med fordel udføres af lokale entreprenører. Montagestedet kan bibeholdes som overkørsel eller parkeringsplads. Tilgængeligheden til udskilleranlægget, i forbindelse med bortskaffelse af affald, er til enhver tid problemfri. Lugtgenerne under bortskaffelse er minimale.

Et prisvenligt alternativ

NeutraSepto'r er uden integreret slamfang/sandfang. Derfor SKAL du indtænke og placere et slamfang foran udskilleren. NeutraSepto'r har modsat NeutraSept fedtudskilleren ikke et stort opsamlingsvolumen, men er en billigere løsning, der f.eks. kan anvendes i:

  • Storkøkkener og kantiner
  • Hoteller og restauranter
  • Sygehuse og plejehjem
  • Slagterbutikker, delikatesser og slagterier
  • Fødevarevirksomheder

Efter fedtudskilleren kan du med fordel placere en prøveudtagningsbrønd i PP eller NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton. Vi anbefaler endvidere at montere en alarm for enten overløb eller lagtykkelse.

NeutraSepto'r anvendes som en del af et udskilleranlæg med et foranliggende NeutraSed FU sandfang.

GA 1 1182X688

Alarmer til fedtudskillere

Vi anbefaler altid, at der til fedtudskillere tilknyttes en alarm. Alarmerne kan fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.