Neutrapass1182x688

NeutraPass - Bypass udskillere med omløb

Klasse I udskillere med integreret sandfang og bypass

En udskiller med lang levetid der kan klare tung belastning i klasse D400

En NeutraPass koalescensudskiller er en klasse I efter DIN 858 med flydelukke og koalescensfilter. Betonbeholderen har en godstykkelse på 120 mm og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Som standard kan udskilleren klare tung belastning i klasse D400. Alle indbygningskomponenter er udført i rustfrit stål.

Indbygget overløb leder vandet til overløbskassen

NeutraPass er udstyret med indbygget overløb, der fungerer ved, at regnvandet ledes til udskillerens centralt placerede overløbskasse. Her tvinges de første 10 % af den dimensionsgivende regnmængde igennem anlæggets sandfang og udskillerdel for at blive renset og derefter videre ud til recipienten. Når der tilløber mere regnvand, vil det løbe over overløbskanten og via bypasskanalen (omløb) direkte til recipient.

Dvs. i en NeutraPass 10/100 renses 10 % som Klasse I mens udskilleren kan håndtere op til 100 l/s

Med koalescenfilter og integreret sandfang

NeutraPass udskilleren er udstyret med et koalescensfilter og har et stort integreret sandfang/slamfang op til 4.000 liter. Det gør udskilleren velegnet til afvanding af store mængder regnvand fra større P-pladser og områder, hvor der forekommer oliespild, og områder hvor vandet ledes til recipient.​

Idoil 20 LOS 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.