ESL Lameludskiller 1182X688

ESL Lameludskillere

Denne CE-mærket lameludskiller er udviklet til at håndtere regnvand fra større befæstede arealer

Effektiv udskilning af olie, slam og sand fra overfladevand

Lameludskillerne er konstrueret til at håndtere overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under regnskyl. Lamellerne i udskilleren sikrer en rolig strømningshastighed gennem udskilleren, hvorved oliedråberne får tid til at samle sig langs lamelpladerne til større dråber, som vil stige til vandoverfladen, hvor det opsamles. Større og tungere partikler som slam og sand vil følge lamellerne mod bunden af udskilleren.

ESL lameludskillere med forskellige funktioner

I udskilleren renses 10 % af den hydrauliske kapacitet til klasse I. Udskillerne kan i nogle tilfælde leveres med integreret sandfang som ESL-ZH modellen, hvor dybden under lamellerne øges. Denne løsning kan bruges ved steder med trænge pladsforhold.

Lameludskillerne ESL-Z har alle et mindre sandfang, hvorfor du altid skal etablere et større sandfang OS foran udskilleren - sandfanget skal som minimum være NSx100 og ved særligt belastede områder helst NSx200 for at sikre korrekt funktion af udskilleranlægget. Sandfanget vil blive tilpasset det enkelte projekts rørdimensioner og tilløbsdybder.

Alle lameludskillere kan som standard klare tung belastning (40 ton) og kan leveres med støbejernsdæksler til tung trafiklast.

En gennemtestet lameludskiller med en række mærkninger og certificeringer

ESL-Z-Lameludskillere er testet for nominelle og maksimale strømninger og resultaterne af prøvningerne er blevet godkendt af det polske Bygningsforskningsinstitut som har udstedt den nationale tekniske vurdering ITB-KOT-2017/0212 udgave 1.

ESL-Z Lameludskillere repræsenterer klasse I (i henhold til EN 858), den har også opnået CE-mærke, der tillader anvendelse i alle EU-lande. Brøndgodset er udført iht EN1917 og de polske Nationale godkendelsesinstitutter: ITB, IBDiM og IK. Udskilleren opfylder kravene i EN858-1.

Idoil 20 LOS 1182X688

Alarmer til olie- og benzinudskillere

Vi anbefaler altid, at der til en olie- og benzinudskiller tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.