Neutraplus900x9002

Bypassudskillere og lameludskillere

Udskillere til afledning af store mængder regnvand med olie

Olie- og benzinudskiller med bypass (omløb) eller lameludskiller anvendes ved afledning af store mængder regnvand indeholdende oliespild

Erfaringsmæssigt skylles pladser, veje og parkeringspladser rene ved det såkaldte ”first flush”, hvor det sjældent regner særligt kraftigt. I praksis medfører det, at forurening i form af sand, slam og olie, bliver udvasket i den første del af regnvejret. Derfor kan det ofte godkendes, at kun 10 % af den dimensionsgivende regnmængde strømmer igennem udskilleren, for at blive renset. Regner det kraftigere end 10 % af den dimensionsgivende regn, ledes vandet ubehandlet uden om udskilleren, igennem bypasskanalen og direkte til kloak eller recipient.

På grund af den indbyggede overløbskant i bypassudskillerne, tvinges de første 10 % gennem udskilleren. Når der tilløber mere regnvand, vil det løbe over overløbskanten og direkte videre til udløb. Hvis der skulle forekomme opstuvning, vil den opsamlede olie forblive i udskilleren.

I lameludskillere renses de første 10 % af den hydrauliske tilledte vandmængde som klasse I og den øvrige hydrauliske vandmængde vil ledes gennem lamellerne med aftagde renseeffekt.

Udskillere til regnvand på store områder

Regnvand fra store pladser ledes ofte til recipient, hvilket stiller krav til, at der anvendes en koalescensudskiller (klasse I). Her anbefaler vi NeutraPass udskilleren fra Mall, som er udstyret med et koalescensfilter, der samler de små oliedråber, så de kan stige til toppen af udskilleren. Ligeledes er NeutraPass udstyret med et integreret sandfang, som kan aftage sand fra meget store arealer. NeutraPass fås med en hydraulisk kapacitet på op til 200 l/s og kan rense som klasse I op til 20 l/s.

Ved store vandmængder på over 200 l/s har vi mulighed for at lave specielle løsninger, hvor der laves et omløb på pladsen og sættes en stor udskiller. Hvis udløbet ledes til en kloak, har vi mulighed for at levere en udskiller med omløb til klasse II, kaldet NeutraPlus-bypass, som er udstyret med et lille integreret sandfang. Det kræver, at du placerer et sandfang foran udskilleren. NeutraPlus-bypass fås med en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse II op til 30 l/s.

Ønskes alt regnvandet renset, kan du med fordel vælge vores ESL lameludskiller. Her bliver alt regnvandet ledt gennem udskillerens lameller. Lameludskillere fås med hydraulisk kapacitet på helt op til 2100 l/s. Bemærk, at der altid bør placeres et sandfang i henhold til EN858 NSx200.

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.