Beton Udskiller 1182X688pxl

Benzin- og olieudskillere

Klasse II olie- og benzinudskillere - udført i helstøbt armeret beton

Hvad er en olieudskiller?

En traditionel olieudskiller separerer benzin og olie alene ved hjælp af gravitationsprincippet, og fjerner dermed forurening fra spildevand. Det kan eks. være spildevand fra benzinstationer, parkeringsområder, vejterræner, vaskehaller og industriområder. Denne udskillelse sker, fordi olie og benzin er lettere end vand, og dermed vil det stige mod toppen og lægge sig på vandoverfladen.

Vores Neutra benzin- og olieudskiller er udført i helstøbt armeret beton og er coatet med en olie- og benzinbestandig overfladebehandling. Det giver dem en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. På grund af betonbeholderens egenvægt er de opdriftsikret i sig selv, hvilket gør yderligere forankring unødvendigt. Tillige klarer de tung jordtryk og trafikbelastning til klasse D (40 ton).

Alle Neutra olie- og benzinudskillerne er forsynet med automatisk flydelukke, der lukker af for afløbet, når maksimal olieopsamlingsvolumen er nået, så der ikke sker udslip til det omkringliggende miljø.

Hvor bruger du en benzin- og olieudskiller

  • Vaskepladser til lastvogne, entreprenørmaskiner, busser, landbrugsmaskiner mv.
  • Motorvask og anden rengøring/afvoksning af maskiner, metallegemer mm.
  • Autovaskehaller på servicestationer
  • Klargøringscentre
  • Veje og befæstede arealer med afledning til følsomme recipienter
  • Vi har over 30 års erfaring, og rådgiver og vejleder dig gerne om valg og dimensionering af olie- og benzinudskillere.

    I vores vejledning forholder vi os almindeligvis til: "Rørcenteranvisning 006, Olieudskilleranlæg. Vedledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004", fra Teknologisk Institut.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.