KSE Inspektionsskakte 1182X688

Hydrotekniske inspektionsskakte til grønne tage

Professionel håndtering og vedligehold af afløb på grønne tage

Diadem inspektionsskakte sikrer en professionel placering, håndtering, inspektion, rengøring og vedligeholdelse af afløb på grønne tage. Inspektionsskaktene kan om nødvendigt også bruges til installering af vandingsanlæg. Med et 10 cm højt påbygningselement kan skaktene tilpasses opbygningshøjden.

Tagafløb skal så vidt muligt placeres væk fra vegetationsområder. Er det nødvendigt at placere tagafløbet i beplantede områder, skal inspektionsskakten installeres, så inspektioner kan udføres uhindret, og planter ikke risikerer at vokse ind i afløbet.

Installation af inspektionsskakte

Inspektionsskaktene skal installeres over nedløbsbrøndene ved murkronen og foran et evt. nødløb. Ved flade afvandingsforhold sættes skaktene oven på drænplader, hvor yderligere fastgørelse ikke er nødvendig. For at holde vegetation væk fra inspektionsskakten, skal der placeres en stenkant rundt om skakten. Filterdugen bør ikke lægges op af siderne, da det kan føre til opstuvning af vand i regnfulde perioder.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.