BGreen-it Sedum Light

BGreen-it Sedum Light giver et let, ensartet og nedtonet grønt sedumtag med en lav vegetation og enkel artsvariation

Det grønne BGreen-it Sedum Light tag anvendes på tage med taghældning på maks. 25o, hvor der ønskes et let tag med lav artsvariation.  

BGreen-it Sedum Light består af 2 komponenter; en vandholdende filtdug og en BG Premium sedummåtte. Komponenterne gør installationen af det grønne tag både hurtig og effektiv. Efter udlægningen tilpasser sedumbeplantningen sig til de aktuelle forhold, og de 2 – 3 stærkeste arter vil herefter dominere.

Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse, men sedumplanterne tåler dog færdsel i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. BGreen-it Sedum Light kræver ikke en rodspærrefolie eller rodhæmmende tagpap, hvis der foreligger en vedligeholdelsesplan på taget.

Fordele ved et BGreen-it Sedum Light grønt tag

  • En meget let opbygning
  • Ensartet udtryk
  • Færdigt sedumdække efter udlægning
  • Minimal vedligeholdelse
  • Grogaranti - ved korrekt vedligeholdelse

Vedligeholdelse af BGreen-it Sedum Light grønt tag

Tekniske data

Systemtykkelse 40 mm
Materiale, vandholdende dug PP/PES
Vægt, vandmættet 45 kg/m2
Vandtilbageholdelse af årlig nedbør ca. 40 %
Maks. vandoptagelse ca. 20 l/m2
Brandtestet efter BRoof (t2)
Sedum900x900px4

BGreen-it Planlægningsguide

Planlægningsguiden indeholder en grundig beskrivelse af alle de forskellige elementer, der tilsammen udgør et grønt tag.

Du kan bl.a. læse om vores standardsystemer, få uddybende data om de enkelte produkter og få viden om hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning, når du overvejer et grønt tag.

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referencer

Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang række forskellige BGreen-it grønne tagløsninger.
Her kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.