Diacel Groent Tag 900X900px4

BGreen-it DiaCell

Ekstensive grønne tage til skrå tagflader

Sedumtaget BGreen-it DiaCell er udviklet til at kunne opbygges på skrå tage med hældning fra 10 - 45o, hvor der ønskes høj artsvariation og stor biodiversitet. BGreen-it DiaCell sedumtaget er en robust og erossionsikker løsning, der, udover et flot og frodigt grønt tag, giver en rigtig god forsinkelse af regnvand. Systemet er meget fleksibelt og kan anvendes på udfordrende taghældninger og udformninger.

Et grønt sedumtag på skrå flader kræver stor omtanke. En permanent erosionssikring med f.eks. geoceller er nødvendig. BGreen-it DiaCell løsninger på tage med hældning fra ca. 30° og opefter skal have indbygget et friktionsnet.

BGreen-it DiaCell taget er et multilagssystem, der indeholder en vandholdende drændug, geoceller fyldt med speciel jordsubstrat der sikrer mod erosion og nedskridning samt en BG Premium sedummåtte med indbygget erosionsnet.

Fordele

 • En driftsikker og robust grøn tagløsning
 • Erosionssikret løsning
 • Varieret udtryk med stor biodiversitet
 • God vandtilbageholdelse
 • 25 års produktgaranti
 • Grogaranti - ved korrekt vedligeholdelse
  • BGreen-it DiaCell er brandtestet til klasse BROOF (t2)

  Teknisk data

  Systemtykkelse 80 mm
  Materiale, geoceller LDPE genbrugsplast
  Vægt, vandmættet ca. 100 kg/m​²
  Vandtilbageholdelse af årlig nedbør ca. 50 %
  Maks. vandoptagelse ca. 30 l/m²
  Brandtestet efter BRoof (t2)
  Afløbskoefficient C = 0,11

   

  Vedligeholdelse

 • Opbygning Sedumtag 10 25 Grader 900X900
 • Opbygning Sedumtag 30 45 Grader 900X900
 • Geoceller og geonet skal planlægges og installeres uafhængigt og spændingsfrit af membranen. Geoceller og geonet fungerer her også som friktionslag.

  Sedumtaget BGreen-it DiaCell er designet således, at der på f.eks. sadeltag ikke behøves kanter til at holde vægten af taget. Systemet bærer nemlig sig selv, da det ligger over tagryggen, som sadlen på en hest.

  BGreen-it DiaCell sedumtaget til skrå flader kræver normalt ingen ekstra indbygning af vandingsforanstaltninger.

BGreen-it Sedum - FAQ

 • Vegetationen skal under normale forhold hverken vandes eller slås. BGreen-it Sedumtaget kræver derfor minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår. I  længerevarende tørre perioder er det dog nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning.

 • Hvor længe vegetationen på et BGreen-it Sedum grønt tag er om at etablere sig, afhænger meget af omgivelserne og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

 • Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, røde og blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget også et flot grønt syn.

Diacel Groent Tag 900X900px3

Referencer

Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang række forskellige BGreen-it grønne tagløsninger.
Her kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.