Groenne Taghaver 1182X688

BGreen-it befæstelser

Løsninger til befæstede arealer på taghaver, tagterrasser og terrændæk

En tagterrasse eller taghave gør det muligt at udnytte bygningens femte facade til et brugbart uderum i umiddelbar forlængelse af bygningen. Her kan der skabes udfoldelsesmuligheder, som svarer til dem, man finder i terrænniveau. Når der er tale om intensive tage til ophold, er der som regel også planlagt befæstede arealer i kombination med de beplantede områder. Dette kan udføres på flere måder

To måder at udføre befæstede arealer på

Befæstede arealer udføres enten med flisefødder, som står direkte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag), eller også udlægges en drænmåtte på den vandtætte membran (eller isolering ved omvendt tag) og herpå udlægges et skærvelag med befæstelse.

En intensiv taghave opbygges typisk på et omvendt tag, hvor isoleringen ligger ovenpå den vandtætte membran og beskytter denne. Dette kræver ekstra opmærksomhed og fokus på korrekt afvanding.

Opbygning på flisefødder på omvendt tag

Ved opbygning på flisefødder på et omvendt tag sker afvanding uhindret ovenpå isoleringslaget imellem flisefødderne. For at sikre, at nedtrængende vand gennem isoleringen ligeledes kan drænes bort, udlægges en drænmåtte mellem den vandtætte membran og isoleringslaget, hvis denne ikke er en drænende isolering, som f.eks. Pordrän.

 • Ved befæstelser opbygget på skærvelag udlægges en drænmåtte under skærvelaget. Hvis isoleringslaget ikke er drænende, bør der udlægges drænmåtte både over og under isoleringslaget.

  Fakta om befæstelser på grønne tage

  • Stabile terrasseanlæg, stier og brandveje
  • Kan anlægges på semi-intensive og intensive tage
  • Opbygning på skærvelag eller flisefødder
  • Valgfri belægning: træ, fliser, asfalt, gummi og grus
  • Komplet afvandings- og drænsystem
Diacel Groent Tag 900X900px3

Referencer

Vi har gennem årene dimensioneret, installeret og vedligeholdt en lang række forskellige BGreen-it grønne tagløsninger.
Her kan du kigge nærmere på en lang række af de grønne tagløsninger, vi har dimensioneret og leveret, så du kan få inspiration til din nye grønne tagløsning.

BGreen-it Sedum - FAQ

 • Vegetationen skal under normale forhold hverken vandes eller slås. BGreen-it Sedumtaget kræver derfor minimal pleje, da vegetationen består af ekstremt tørketålende og hårdføre stauder, som i deres naturlige omgivelser også trives under hårde levevilkår. I  længerevarende tørre perioder er det dog nødvendigt med vanding pga. tagets meget tynde opbygning.

 • Hvor længe vegetationen på et BGreen-it Sedum grønt tag er om at etablere sig, afhænger meget af omgivelserne og hvilken plantningsmetode der vælges. Benyttes der sedummåtter, fås det færdige resultat straks efter udlægning, hvorimod både sedumspirer eller sedumplugs typisk er 2-3 sæsoner om at blive fuldt ud etableret og dække hele tagfladen.

 • Hovedblomstringstiden for den klassiske sedumbevoksning er fra april til juli. Normalt vokser der 2 – 4 forskellige sedumarter på et BGreen-it Sedum grønt tag. Farverne er i hvide, gule, rosa, røde og blå nuancer, men både før og efter blomstringssæsonen er taget også et flot grønt syn.

Sedum900x900px4

BGreen-it Planlægningsguide

Planlægningsguiden indeholder en grundig beskrivelse af alle de forskellige elementer, der tilsammen udgør et grønt tag.

Du kan bl.a. læse om vores standardsystemer, få uddybende data om de enkelte produkter og få viden om hvilke forhold der er vigtige at tage i betragtning, når du overvejer et grønt tag.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.