Silver Cell

Silva Cell 2 rodceller håndterer regnvand og skaber optimale vækstbetingelser

Rodceller skaber de bedste betingelser for byens træer

Når der skabes nye byrum, er træer et vigtigt element, fordi de er med til at påvirke både naturmiljøet og det sociale miljø. Træerne er med til at skabe lokale samlingspunkter, og samtidig har de stor betydning for CO2, vandafledning, luftfugtighed og temperatur.

Det er ofte forbundet med store omkostninger og udfordringer, når et træ skal etableres i byrummet. Derfor et det yderst vigtig at sikre, at træet får de bedste vækstbetingelser fra starten.

Jordstrukturen giver rodnettet gode betingelser for udvikling og optag af vand

Silva Cells rodvenlige bærelagssystem sikrer en jordstruktur, der giver træets rodnet de bedste betingelser for at kunne udvikle sig og optage det daglige behov af vand - selv på pladser med intens trafikbelastning.

Silva Cell 2 rodceller giver plads til byens grønne installationer

En af udfordringerne ved etablering af træer i moderne byer er, at der ofte er begrænset plads til plantehullet på grund af byens øvrige installationer, de store mængder stabilgrus og en sammenpresset jordstruktur samt befæstede overflader.

Det er alle elementer og faktorer, der truer træets vandforsyning, samtidig med at de giver en dårlig afledning af regnvand.

God plads til forsyningsledninger og problemfri vedligehold

Med rodcellesystemet Silva Cell 2 er der plads til at integrere forsyningsledninger i systemet. Der er således mindre risiko for, at træets rødder ødelægger installationerne, fordi der efterfyldes med et rodvenligt vækstmedie.

Cellerne er ikke koblet sammen, så det er problemfrit at tilgå underjordiske installationer ved senere vedligeholdelse.

 • En af tidens helt store udfordringer i byerne er de store mængder regnvand, der skal afledes. I dag håndteres nedbøren typisk ved at etablere store regnvandsmagasiner, der skal forsinke regnvandet inden det ledes til kloaknettet.

  Men ved at tænke byens træplantning ind i håndteringen af regnvandet, opnås der både bedre vækstbetingelser for træerne og mindre belastning af kloaknettet.

  Et gennemtestet og effektivt plantebedssystem der udnytter nedbøren og ikke blot sender det til kloak

  Det gennemtestede Silva Cell-system er med til at håndtere byens regnvand, så det bidrager positivt til plantevæksten i stedet for at belaste byens kloakker. Rodkassetterne gør det desuden muligt at anvende belægninger tæt omkring træet.

  Ved at anvende Silva Cell 2 i plantehullet, kan plantegrubens vækstmedie håndtere store mængder nedbør, både ved tilbageholdelse og opmagasinering. Ligeledes bidrager træernes fordampning til at håndtere en større mængde nedbør.

 • Silva Cells rodceller er lette at håndtere. Systemet består af flere komponenter, som etableres fortløbende med opbygningen af vækstlag, rodbarriere og bærelag.

  Cellerne kan fyldes med en maskine, og man kan gå inde mellem cellerne, således at vækstmediet kan stampes sammen. Det forhindrer sætninger, når jorden bliver våd, og der kræves derfor ingen efterfyldning.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.