Colbond Vertikaldraen

Colbonddrain vertikaldræning

Professionel konsolidering af blødbund med højtydende vertikaldræn

Vertikaldræn forkorter konsolideringstiden og reducerer byggetiden
Colbonddrain er et præfabrikeret højtydende vertikaldræn med lang levetid, som er designet til at forkorte konsolideringstiden af bløde og vandholdige aflejringer i forbindelse med forbelastning.

Colbonddrain er konstrueret med en bredde på ca. 100 mm og en tykkelse på ca. 3-5 mm, og Colbonddrain består af en 3-dimensionel polyesterdrænkerne, som er omsluttet at et non-woven polyester geotekstil.

Det nye Colbonddrain CX1000-50 præfabrikerede vertikaldræn (PVD) tilbyder en økonomisk favorabel løsning og giver konsolidering i løbet af få måneder frem for år. Den betydelige reduktion af konsolideringstiden giver en højere sikkerhed i designprocessen og reducerer frem for alt den samlede byggetid. I sidste ende betyder det reducerede omkostninger for bygherren.

Optimal afvanding og stabilt underlag

Filteregenskaberne i Colbonddrain dræningselementerne er nøje afpasset til de typiske jordarter, som konsolideres. Drænets opbygning sørger for optimal afvanding af den omkringliggende jord i takt med at sætningerne opstår.

Drænet danner en kanal til overskudsvand fra den omkringliggende jord; vandet ledes til overfladen. Det giver et stabilt underlag til konstruktionen.

Dagsproduktionen varierer alt afhængig af nedstikkeren fra 400-10.000 lbm pr. arbejdsdag.

300 millioner løbende meter installeret

Colbonddrain’s egenskaber er veldokumenterede og mere end 300 millioner løbende meter dræn er allerede installeret verden over.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.