Ecoblock Graesarmering900x900px 2

ECORASTER græsarmering

Græsarmering med ECORASTER giver effektiv permeabel belægning og naturlig dræning

Effektiv græsarmering med vandgennemtrængelig overflade

ECORASTER græsarmering er et grønt og bæredygtigt produkt, der giver dig en kørefast permeabel overflade. Samtidig får du græssets grønne frodighed og evne til at nedsive regnvand. Græsarmering kombinerer således traditionel effektiv permeabel belægning med græssets grønne udtryk.

Når du installerer græsarmering med ECORASTER, reducerer du behovet for andre drænings- eller afvandingsinstallationer, da regnvandet bringes hurtig og effektivt uden om kloaksystemet tilbage til naturen.

Presset på de lokale kloakanlæg mindskes, og den organiske græsarmering bidrager til at skabe bedre luft i byerne, samtidig med at den høje fordampning af regnvandet nedkøler byluften og minimerer ophedning af byen.

Hvad er græsarmering?

Græsarmering er et miljøvenligt permeabelt jordarmerings- og belægningssystem til forstærkning af ubefæstede områder som indkørsler, parkeringsarealer og adgangsveje.

Græsarmeringen forhindrer spordannelse, vejhuller og ujævnheder og tillader effektiv nedsivning af regnvand samtidig med, at græsarmering skaber et grønt miljø, der er nemt at vedligeholde.

  • ECORASTER er fremstillet af LDPE (Low Density Polyethylen), der er et 100 % miljøneutralt genbrugsmateriale, som er fleksibelt og på samme tid tåler stor belastning og hård frost uden at knække. Dette er typisk ikke tilfældet med blokke af HDPE og PVC, der ofte vil knække i kombinationen af ekstrem kulde og belastning.

    Vi har forhandlet ECORASTER de sidste 20 år, og vi yder 20 års produktgaranti.

  • Græsarmering benyttes hovedsageligt på steder, hvor du ønsker grønne områder som samtidig skal kunne benyttes til trafik. Da græsarmering modvirker slidskader, sætninger, vejhuller og ujævnheder, er ECORASTER græsarmering perfekt til parkeringsarealer, brandveje, boligområder, rabatter og sportsarealer.

  • ECORASTER-systemet har et unikt sikkerhedslåsesystem, der sørger for en fast sammenbinding af de enkelte blokke. Ved udlægning låses pladerne ind i hinanden, så der opstår en komplet sammenhængende overflade. Samtidig giver låsesystemet en meget stor trykfordeling, så ECORASTER kan anvendes til utallige formål. Blokkene er testede og certificerede med hensyn til trykstyrken.

    ECORASTER-systemet er modstandsdygtigt overfor ammoniak og alkali, og kan tåle temperaturer fra minus 50 grader til + 90 grader.

  • Blokkene leveres som sammenhægtede plader bestående af 12 blokke på 1,33 m2 per blok. Blokkenes store fleksibilitet og den lave vægt gør det nemt at udlægge ECORASTER græsarmering. Vores erfaring viser, at én mand typisk kan udlægge 100 m2 ECORASTER i timen - hertil kommer udlægning af muld og græssåning. ECORASTER​​​​​​​-pladerne tilpasses nemt med f.eks. en vinkelsliber eller stiksav.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.