Geoceller 1182X688

Tensar geoceller

Tensar geoceller til blødbundsstabilisering er en løsning, der giver stor stivhed i strukturen.

Når der udlægges en Tensar geocelle-løsning, opnås der en 3-dimensionel pladevirkning i opbygningen. Når cellerne fyldes med sand, strammes geonettet yderligere op. Herved spredes de lodrette kræfter ud ned gennem cellerne, hvorved trykspredningen bliver meget effektiv, og de vandrette kræfter optages i armeringen.

Et effektivt og ensartet sætningsforløb

Geocelleløsningen fra Tensar er langt fra noget nyt fænomen til blødbundsstabilisering. Erfaringer fra projekter over hele verden viser, at sætningsforløbet bliver langt mere ensartet end ved brug af traditionelle løsninger, hvor der typisk anvendes vandretliggende geoarmering. Sætningsforløbet er komfortmæssigt af stor betydning når nyetablerede veje tages i drift.

Den unikke pladevirkning, som geocellerne genererer, er i stand til effektivt at styre sætningerne både på tværs af vejen og i længderetningen.

Geoceller 900X900

Tensar Geoceller til blød bund

Geocellerx900x9001

Geocellerne er en meter høje, og efter etablering fyldes de med sand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.