Enkamat900x900px7

Enkamat erosionsmåtter er en ikke nedbrydelig måtte til erosionssikring

Gennemtestet, let og fleksibelt alternativ til stive beton-, asfalt- og stenfyldningssystemer

Udviklet til stejle skråninger

Enkamat er erosionsmåtter designet til at hjælpe naturen med at etablere beplantning til varig erosionsbeskyttelse af skråninger, ved vandløb, volde, grøfter, kanaler, afløb, landopfyldninger, kystlinjer og andre sårbare områder, der tit rammes af erosion.

Enkamat erosionsmåtten er en 3-dimensionel polyamidmåtte til omgående og varig beskyttelse af alle typer skråninger. Erosionsmåttens struktur er ens på begge sider, og over 90 % af måttens volumen kan fyldes med jord. Det sikrer en øget integrering og omgående stabilisering af skråningsoverflader, og samtidig opnås et forbedret grundlag for frøspiring.

Enkamatmåttens hårde trådstruktur forhindrer effektivt jorden i at blive eroderet til en gold skrænt med render efter regn og vind, og samtidig hjælper den med at armere beplantningens rodsystem.

Enkamat erosionsmåtter - et bredt produktprogram

Enkamatprogrammet består af 3 overordnede typer erotionsmåtter, den traditionelle Enkamat, Enkamat A og Enkamat W.

Den traditionelle type Enkamat erosionsmåtte bygger på en åben struktur, som fyldes med jord på udlægningsstedet. Måtten er særdeles velegnet til skråninger, hvor der ønskes græs. Enkamat erosionsmåtten findes i to varianter, 70-serien og 72-serien.

70-serien bygger på en ensartet åben struktur, som gør det relativ enkelt at fylde måtten med f.eks. harpet muld. Denne type er især velegnet til tørre skråninger. Måtten findes i tykkelserne 10 mm og 18 mm, som vælges afhængig af den aktuelle påvirkning.

72-serien har en flad bagside. Derfor er det muligt at holde 2-6 mm skarpkornede grusmaterialer tilbage i måtten. Dette gør typen velegnet til brug under vandlinien i vandløb, åer m.v. Måtten findes i tykkelserne 10 mm og 16, mm, som vælges afhængig af vandhastigheden.

Enkamat A

Enkamat A er en højtydende, 22 mm tyk speciel erosionsmåtte, der inkluderer et fyldt mineralfilter af 2-6 mm skarpkornet stenmateriale, der er sammenbundet med bitumen.

Denne præfabrikerede varige erosionsmåtte er fleksibel og vandgennemtrængelig og tillader beplantning at vokse igennem. Enkamat A bruges, hvor beplantning kun har ringe chance for at gro, normalt i og under vandlinjen på skråninger ved vandløb.

Enkamat W

Enkamat W er et geokompositprodukt med et armerende polyester-geonet. Kombinationen af den åbne enkamatstruktur og geonettets høje trækstyrke gør Enkamat W meget velegnet som friktion på meget stejle skråninger og glatte membraner, som kræver bevoksning på et armeret jordlag.

Enkamat - erosionsbeskyttelse i praksis

Enkamat er et meget fleksibelt erosionsprodukt, der kan benyttes til en lang række formål. Enkamat® erosionsmåtter benyttes dog primært på 3 hovedområder.

  • Som erosionsbeskyttelse på dæmninger og skråninger
  • Som erosionsbeskyttelse af åbrinker
  • Som støtte til beplantning på stejle skråninger og geomembraner

Erosionsbeskyttelse på dæmninger og skråninger


Enkamat erosionsmåtten type 7010W/20PET bruges til projekter med frøsåning på stejl og stenet underbund.

Enkamat erosionsmåtten kombinerer måttens karakteristiske tredimensionelle struktur med et armerende polyestergeonet. Nettet er lavet af højmodulære polyestergarn, beskyttet af en PVC-coating, og danner et integreret hele med Enkamat måtten. Kombinationen af en måttestruktur med et geonet med stor styrke (18 kN/m) hjælper beplantningen med at udvikle sig under de ofte uhensigtsmæssige forhold på stenede og eroderede skråninger.

Enkamat 7010W/20PET danner et fleksibelt gribelag, hvori mulden holdes tilbage og frøspiringen fremmes. Enkamat erosionsmåtte 7010W/20PET bruges på stenede skråninger, der er udsat for vejr og vind, i byområder og på skråninger i “grav-og-fyld-op” situationer i vejkonstruktioner. På meget stejle skråninger fyldes og tilsås Enkamat® 7010W/20PET ved hjælp af hydraulisk sprøjteteknik. Krybende og klatrende planter kan også armere beplantningen.

Erosionsbeskyttelse af åbrinker

Tæt beplantning er grundlaget for naturlig beskyttelse af brinker mod erosion. Det kræver et stærkt rodsystem, ofte støttet af et kunstigt rodsystem eller andet. Grønne brinker er en økologisk fornuftig barriere, som falder harmonisk ind i landskabet. Dette aspekt inkorporeres i stadig højere grad ved planlægning og (gen)opbygning af miljøvenlige brinker for at forbedre miljøet i boligområder og rekreative områder.

På grund af Enkamat erosionsmåttens store vandgennemtrængelighed, vægt (20 kg/m2) og den omgående beskyttelse anvendes Enkamat A20 i udstrakt grad til brinkbeskyttelse for at beskytte mod erosion i og under vandlinjen. Standard Enkamat kan indbygges fra ca. 0,50 m over vandlinjen og sikrer således en effektiv erosionsbeskyttelse.

Støtte til beplantning på stejle skråninger og geomembraner

Enkamat 7010W/20PET er ideel til projekter med såning på stejle stenede underbunde. Enkamat 7010W/20PET kombinerer måttens karakteristiske tredimensionelle struktur med et armerende polyester geonet.

Erosionsmåtten Enkamats store alsidighed giver også mulighed for anvendelse ud over erosionsbeskyttelse og etablering af vegetation, bl.a. ved anlæg af sportspladser, grønne legepladser og parkeringsarealer, hvor Enkamat 7020 er bedst. F.eks. fordobler eller endog tredobler Enkamat en fodboldbanes anvendelsestid.

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.