Enkadrain Draenkerne 900X900px 12

Enkadrain drænmåtte

En professionel og effektiv drænløsning til horisontal og vertikal dræning

En effektiv drænløsning med en høj dræningskapacitet og en formidabel membranbeskyttelse

Enkadrain drænmåtten består af en 3-dimensionel kerne, der sikrer en høj dræningskapacitet og en formidabel membranbeskyttelse. Drænkernen bliver, afhængig af opgave og evt. kemisk påvirkning, produceret af forskellige materialer - dog typisk nylon, polyester eller polyethylen.

Dræning med stor effektivitet og fleksibilitet

Drænmåtten kan tilpasses specifikke opgaver afhængig af den aktuelle belastning, krav til dræningskapaciteten, samt i mange tilfælde særlige krav til de aktuelle deformationsegenskaber ved punkt- eller vedvarende belastning.

Drænkernen omsluttes typisk af et geotekstil, enten på den ene eller på begge sider, med det formål at separere og filtrere. Til særlige opgaver kan Enkadrain drænmåtten leveres med en vandtæt membran på den ene side.

De fleste Enkadrain drænmåtter leveres med en ensartet dræningskapacitet uafhængig af udrulningsretningen. Enkelte produkter, som er udviklet med særlig henblik på at klare ekstreme belastninger, vil dog have en reduceret dræningskapacitet i den sekundære drænretning.

Horisontal og vertikal dræning

Enkadrain drænmåtten anvendes horisontalt i forbindelse med etablering af parkeringsdæk, taghaver, broer, m.m., hvor formålet er effektiv membranbeskyttelse, afvanding, dræning og separation.

Enkadrain er yderst velegnet i forbindelse med deponier, hvor der stilles store krav til gasdræn, membranbeskyttelse, afvanding, perkolatopsamling og separation

Vertikalt anvendes Enkadrain typisk til kældervægge, tunneller og permanente forskallinger, hvor membranbeskyttelse, afvanding, kontroldræn og separation er afgørende

Enkadrain anvendes endvidere som fransk dræn i drængrøfter langs vejrabatter og lignende.


Fordele ved brugen af Enkadrain drænmåtten

  • Gør arbejdet med dræning lettere og billigere
  • Drænmåtten vil ofte erstatte flere tidskrævende arbejdsgange, især ved opgaver der omfatter membranbeskyttelse, dræn- og separationslag
  • Enkadrain drænmåtten er pladsbesparende, eksempelvis kan dræn- og beskyttelseslag i forbindelse med taghaver, typisk reduceres fra 20-30 cm til kun 5 mm
  • Er stærkt vægtreducerende, sammenholdt med traditionelle dræn- og beskyttelseslag
  • Enkadrain tillader genanvendelse af den oprindelige råjord og overflødiggør drængrus i forbindelse med dræning af kældervægge
  • Drænmåtten kan modstå direkte belastning på op til 400 kPa
  • Leveres i rullebredder på op til 5,0 m bredde

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.