Adobestock 201210614 Preview

Pressemeddelelser - Grønne vægge

Her kan du kigge nærmere på vores pressemeddelser vedrørende Grønne vægge

 • Grønne gavle flytter ind på Frederiksberg

  Frederiksberg har fået sin første lodrette have. Den pryder en ellers helt almindelig gavl ved et trafikalt knudepunkt og skaber et grønt åndehul i Danmarks tættest befolkede kommune. Samtidig fungerer væggen som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

  Små, grønne åndehuller, som pryder bybilledet, er ofte en mangelvare i flere af landets største kommuner. Frederiksberg er én af dem. Nybyggerierne skyder op, mens de ældre ejendomme ikke levner meget plads til nye, grønne byrum.

  Men der er heldigvis hjælp at hente, og den hjælp kommer i en lodret udgave. Byen og dens ca. 105.000 indbyggere får nemlig nu sin allerførste lodrette have:

  -Vi er meget glade for at kunne realisere den grønne væg på bygningsgavlen ved hjørnet mellemFalkoner Allé og Ågade. Det er én af hovedindfaldsvejene til Frederiksberg, så det giver på mangemåder rigtig god mening, at væggen er blevet installeret netop dér. Den skaber et grønt blikfang,der signalerer ’velkommen til det grønne Frederiksberg’, fortæller Karsten Klintø, som erstadsgartner i kommunen.

  Den 18 meter høje grønne væg er installeret på en beboelsesejendom. Finansieringen af driftsudgifterne står mediebureauet Citrus Media for i form af et reklameskilt midt på gavlen.

  Reducerer generne ved skybrud

  Den lodrette have går under navnet BGreen-it Living Wall og er udviklet af danske Byggros, som er specialist i grønne vægge og tage.

  Det særlige ved løsningen er, at den består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir. Det betyder, at væggen opsamler regnvand fra taget, som bruges til vanding. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandet opmagasineres således, mens eventuelt overskydende vand ledes til kloakken.

  -Ud over at være en æstetisk flot løsning, som højner byrummets kvalitet, gør væggen mangegode ting for både klima og samfund, lyder det fra Karsten Klintø, som fortsætter:

  -Regnvandshåndtering er en af tidens helt store udfordringer. Derfor havde vi et krav om, atvæggen skulle opsamle regnvand direkte fra tagrenderne. Det vil fremover kunne bidrage til at reducere generne ved skybrud i området.

  Løsningen blev installereret af anlægsgartnere fra Optimus i midten af december. Planterne er i vintertilstand og springer ud til foråret.

  En pallette af fordele

  Den lodrette have bliver evalueret efter et par sæsoner. Herefter afgøres det, om kommunen kan anbefale, at byen skal forskønnes med endnu flere grønne vægge. Men de mange fordele er ikke til at komme udenom, kan Karsten Klintø allerede nu konstatere:

  - Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte påbygningen. Den holder nemlig på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen omsommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mensstøjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.

  Faktaboks:

  Den grønne væg i tal:

  Plantemoduler i alt: 436 svarende til 37,3 m2

  Én m2 BGreen-it Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne kan klare sig uden
  vandtilførsel i mindst 14 dage.

  Væggen består af følgende planter:
  Engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn,
  bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.

   

  For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
  Benjamin Jul Olsen | Kommunikationsrådgiver, Perfekta PRT +45 26 82 46 48 | E-mail: benjamin@perfektapr.dk  

  Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

  Billede 1: Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.Billede 1:Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.

  Billede 2: Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin. Billede 2: Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.

  Billede 3: De mange planter, som pryder den flerfunktionelle gavl, er pt i vintertilstand og springer ud, når højere temperaturer rammer landet til foråret. Billede 3: De mange planter, som pryder den flerfunktionelle gavl, er pt i vintertilstand og springer ud, når højere temperaturer rammer landet til foråret.

  Download pressemeddelelsen: Grønne gavle flytter ind på Frederiksberg
 • Det kribler og krabler på Østerbro-skole

  På Langelinieskolen på Østerbro i København har eleverne fået jord under neglene og plantevækst på skemaet. Skolen har fået forskønnet sin have med en grøn væg og mini-biotop i forbindelse med projekt ’Krible Krable’. Byggros har leveret samtlige planter.

  Fem ambassader som nærmeste naboer. Hektiske Østerport Station et stenkast derfra og den befærdede Østerbrogade for enden af vejen. Langelinieskolen ligger midt i det område, som går under betegnelsen indre Østerbro. Et velhaverkvarter med en mangeårig historie og hjemsted for en række flotte, spektakulære bygninger.

  Området er dog ikke hjemsted for vild natur og et rigt dyreliv. Snarere tværtimod. Men det vil det såkaldte Krible Krable-projekt, som er skabt i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang og støttet af Nordea-fonden, lave om på.

  Visionen med projektet er, at børn bliver inspireret til at undersøge og udforske naturen og dens beboere. Og så handler det om at få naturen ind i storbyen. Lige dér hvor Langelinieskolen ligger. En skole, der – som den eneste københavnerskole – har en blomstrende have med træer, dyr, bålplads, drivhus og alt, hvad naturhjertet begærer.

  Grøn væg og mini-biotop giver spørgelystne elever

  Nu kribler og krabler det endnu mere på Langelinieskolen, som den 1. maj i år fik leveret en grøn væg og en mini-biotop.

  "Det betyder meget for os, at vi kan støtte op om Krible Krable. Vi er med til at give børnene et forhold til den vilde natur og give dem indsigt i, hvordan insekter er en del af at større kredsløb. Et barn i storbyen har også ret til at vokse op blandt natur," lyder det fra Louise Hansen, teknisk salgskonsulent hos virksomheden Byggros, som har leveret samtlige planter til Krible Krable-projektet.

  Den grønne væg og mini-biotopen, et område bestående af særligt udvalgte planter, er blevet en del af elevernes natur- og teknologiundervisning fra 0. til 3. klasse. Samtidig kan børnene på skolens fritidsinstitution udforske planter og insekter, når skoledagen er omme.

  "Det gjorde virkelig noget for miljøet og stemningen her i skolens have, da væggen og biotopen blev sat op. Eleverne udviser stor interesse for planterne og stiller mange spørgsmål. Det giver gode samtaler om bl.a. vækstbetingelser og øger indlæringen," fortæller Susanne Borg, skolens naturvejleder.

  Solitærbi bygger rede

  Det er ikke kun elevernes indlæring, planterne er med til at øge. Bestanddelen af insekter øges også. Og det er ganske vigtigt, da insekter såsom vilde bier lever under trange vilkår med mangel på gode levesteder og bivenlige planter.

  "Det er altafgørende, at vi får naturen bragt ind til byen. Vi burde have grønne vægge som den, vi nu har fået, overalt i byrummet," mener Susanne Borg.

  "Det er helt tydeligt at se, hvordan planterne tiltrækker insekter. Lige nu har en solitærbi f.eks. bygget rede i den grønne væg fra Byggros. Samtidig har jeg lagt mærke til, at andre biarter bruger væggens indbyggede vandingssystem som drikketrug her i varmen."

  Den grønne væg, som også går under navnet BGreen-it Living Wall, og mini-biotopen består af en lang række overdrev- og engplanter. De tæller alt fra bredbladet timian og gul snerre til engkarse og kattehale. Planterne er dyrket til Byggros af projektet URBANGREEN, hvis koncept omfatter endnu flere forskellige naturtyper.

   

  For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
  Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

  Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

  Billede 1: Den grønne væg BGreen-it Living Wall fra Byggros er blevet plantet til med mini-biotoper. Billede 1: Den grønne væg BGreen-it Living Wall fra Byggros er blevet plantet til med mini-biotoper.

  Billede 2: Den grønne væg BGreen-it Living Wall fra Byggros er blevet plantet til med mini-biotoper Billede 2: Den grønne væg BGreen-it Living Wall fra Byggros er blevet plantet til med mini-biotoper

  Billede 3: Mini-biotopen med planter fra Byggros er installeret i en gammel båd doneret af en forælder på skolen. Op langs huset, hvor grisene bor, ses Byggros’ grønne væg. Billede 3: Mini-biotopen med planter fra Byggros er installeret i en gammel båd doneret af en forælder på skolen. Op langs huset, hvor grisene bor, ses Byggros’ grønne væg.

  Billede 4: Det kribler og krabler i Mini-biotopen. Fotokreditering: Susanne Borg Billede 4: Det kribler og krabler i Mini-biotopen.

  Fotokreditering: Susanne Borg

  Download pressemeddelelsen: Det kribler og krabler på Østerbro-skole
 • Alle har ret til natur – også i byen

  Forbindelsen mellem by og natur skal genskabes, og grønne løsninger skal ind i byudviklingen. Det er mantraet for Mejlgade Lab, som med Byggros’ lodrette haver har forvandlet to grå, aarhusianske baggårde til grønne og levende oaser.

  Rundt om i verden har mange større byer forskønnet simple bygninger med grønne facader. Det giver liv i bybilledet og signalerer bæredygtighed og grønt miljø. Interessen er også stor i Skandinavien, hvor vi i løbet af de senere år har set flere grønne vægge i byerne.

  Det er en ret, alle indbyggere har, lyder det fra virksomheden Byggros. Derfor skal vi vinke farvel til de kedelige facader og goddag til grønne bymiljøer:

  Alle har ret til at leve blandt grønne oaser. At man bor i en storby skal ikke være nogen hindring. Planter giver liv og skaber sundere byer, siger Louise Hansen, teknisk salgskonsulent hos Byggros, som er specialiseret i bl.a. grønne vægge og tage.

  Vild natur i travl gade

  Mejlgade i Aarhus er et livligt, urbant område – et af byens ældste – hvor pulserende byliv kombineres med skøn natur. Området har gennemgået en grøn omstilling siden 2011, hvor NGO’en Mejlgade Lab blev stiftet.

  Vi arbejder med at fremme grønne og bæredygtige løsninger i Aarhus. Vores første projekt var Mejlgade, som udgør et kreativt og mangfoldigt miljø. Vi har med forskellige løsninger fået skabt et grønt byrum, hvor kontakten til naturen er genskabt, fortæller Jonatan Marcussen, som er projektleder og initiativtager til Mejlgade Lab.

  De grønne løsninger er ikke kun æstetisk flotte. De løser også nogle klimatiske udfordringer, som kan være svære at håndtere i en så gammel bydel, forklarer han videre.

  Fra simple facader til levende kunstværker

  I to baggårde tilhørende Katedralskolen og Café Gyngen pryder Byggros’ BGreen-it Living Walls facaderne. Samtidig er gadehjørnet mellem Mejlgade og Rådmand Liisbergs Gade blevet forskønnet med en mindre plantevæg.

  Med støtte fra Miljøstyrelsen har vi i samarbejde med Byggros anlagt de grønne vægge, som udgør en kæmpe forskel i bybilledet. De giver en masse liv og biodiversitet ved at tiltrække fugle og insekter. De er med til at rense den forurenede luft, de mindsker støj og reducerer overophedning. Samtidig er de en fryd for øjet og giver en helt ny fornemmelse, når man færdes der, lyder det fra Jonatan Marcussen.

  De lodrette haver giver med andre ord et frodigt udemiljø under trange pladsforhold. Væggene tager ikke plads fra gårdarealer, men hænger som levende kunstværker, der pryder året rundt.

  Revolutionerende vandfordeling

  Byggros’ BGreen-it Living Walls består af indbyggede vandsystemer, som bruger regnvand fra de omkringliggende tage til vanding af plantemodulerne. Vandet fordeler sig i modulerne og fylder det indbyggede vandreservoir. Nemt, enkelt og miljøvenligt.

  Planterne og den specialblandede substratjord vil altid være lige så våd som i terræn og dermed følge naturens cyklus. Via gravitation fordeles vandet til hele væggen, som kan indeholde 58 l. vand pr. m2. Det betyder, at væggen kan være uden vandtilførsel i 3 uger som minimum, slutter Louise Hansen.

  For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
  Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

  Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

  Billede 1: Gadehjørnet mellem Mejlgade og Rådmand Liisbergs Gade, hvor en plantevæg fra Byggros gør underværker.Billede 1:Gadehjørnet mellem Mejlgade og Rådmand Liisbergs Gade, hvor en plantevæg fra Byggros gør underværker.

  Billede 2: Aarhus Katedralskole. Her forskønner en BGreen-it Living Wall den ellers simple facade Billede 2: Aarhus Katedralskole. Her forskønner en BGreen-it Living Wall den ellers simple facade.

  Billede 3: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø. Billede 3: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø.

  Billede 4: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø. Billede 4: Baggården tilhørende Café Gyngen i Mejlgade, hvor planter på væg og tag giver et frodigt udemiljø.

  Download pressemeddelelsen: Alle har ret til natur – også i byen
 • Lodrette haver skal gøre tætte byer grønne

  Dansk udviklet og produceret system gør det muligt at etablere lodrette haver på husfacader i selv små baggårde. BGreen-it Living Wall er let at montere, klarer sig med vand fra tagrenden og passer sig selv. Systemet præsenteres på den bæredygtige byggeevent Building Green i Aarhus sidst i marts.

  Et danskudviklet system til etablering af lodrette haver på husfacader gør det let og økonomisk overkommeligt at skabe grønne åndehuller, selv i meget tæt bebyggede byområder. Væghavesystemet Bgreen-it Living Wall er udviklet af byggematerialekoncernen Byggros og bliver præsenteret på den bæredygtige bygge-event Building Green sidst på måneden.

  BGreen-it Living Wall består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir og specialblandet substratjord. Det er let at montere, enten direkte på murværket eller på et egnet skinnesystem. Torben Hoffmann er teknisk ansvarlig hos Byggros og har været med til at udvikle Living Wall. Han har store forventninger til ideen.

  - Jeg tror på, at både arkitekter, bygherrer, boligforeninger og helt almindelige husejere vil være interesserede i de muligheder, Living Wall giver. Danskere, der bor i storbyer, er meget positive over for ideer, der bidrager til at gøre bymiljøer grønnere. Men for eksempel en grøn tagløsning kan være en stor mundfuld for den enkelte husejer eller en mindre andelsboligforening. Med Living Wall har vi skabt en løsning, der gør det muligt for langt flere at komme i gang med at etablere de grønne oaser, som storbyerne har hårdt brug for, siger Torben Hoffmann.

  Omdanner CO2 til ilt

  Det er en stadig større fortætning af byerne, som ifølge Torben Hoffmann gør lodrette haver til en god ide. Kompakte nye lejlighedskomplekser og ældre byejendomme med dybe baggårde levner meget lidt plads til grønne åndehuller, fordi der også skal være plads til for eksempel parkeringspladser og cykelopbevaring. Dermed kommer de tætte byområder til at mangle de positive indvirkninger på klima og miljø, som planterne står for. For eksempel omdannelse af CO2 til ilt og tilbageholdelse af vand ved kraftige regnskyl.

  Living Wall-systemet er udviklet herhjemme med udgangspunkt i Byggros’ omfattende erfaring med etablering af grønne tage. Virksomheden står bag nogle af de mest prestigefyldte grønne tagprojekter herhjemme, heriblandt medicinalkoncernen Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd ved København, Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet i København og udbygningen af Moesgaard Museum ved Aarhus.

  Det danske erfaringsgrundlag betyder ifølge Torben Hoffmann, at Bgreen-it Living Wall er fri for de problemer, der er set i forbindelse med tidligere forsøg på at etablere udendørs grønne mure herhjemme.

  De systemer, der har været prøvet tidligere, har typisk været baseret på en form for styret vandtilførsel. Det kan næsten ikke undgå at give problemer, fordi den danske vinter veksler mellem perioder med tø og frost. Så er man nødt til at lukke for vandet for at undgå frostsprængninger. Det betyder, at planterne får såkaldt barrodsfrost i de kolde perioder, og det kan de ikke tåle, forklarer han.

  Får vand fra tagrenden

  Byggros’ Living Wall-system får sin vandforsyning fra bygningens tagrender. Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandfordelingen sker udelukkende ved hjælp af tyngdekraften. En m2 Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne i en grøn mur opbygget med Living Wall kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

  Ved at dimensionere systemet efter tagfladens størrelse kan vi etablere en grøn mur, som passer sig selv året rundt uden ekstern tilførsel af vand. Det giver en meget robust og driftssikker løsning, forklarer Torben Hoffmann.

  Byggros har testet BGreen-it Living Wall siden 2013 og startede egentlig produktion af systemets komponenter sidste år. Ifølge Torben Hoffmann er der installeret et par håndfulde systemer, der alle har klaret vinteren godt. BGreen-it Living Wall er både installeret i forbindelse med institutioner, boliger og erhvervsbygninger.

  Living Wall indgår i Byggros’ samlede koncept for grønne tage, taghaver og grønne mure, BGreen-it. Det vil Torben Hoffmann og hans kollegaer vise frem og fortælle om på Building Green i Aarhus den 29. og 30. marts.

   

  For yderligere information, kontakt:
  Torben Hoffmann, teknisk ansvarlig, Byggros | T: +45 2060 8838 | E-mail: teh@byggros.dk  

  For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
  Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

  Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

  Billede 1: Væghavesystemet BGreen-it Living Wall kan bruges til en lang række planter, for eksempel krydderurter, jordbær og blomster. Billede 1: Væghavesystemet BGreen-it Living Wall kan bruges til en lang række planter, for eksempel krydderurter, jordbær og blomster.

  Billede 2: Forskønnelse af kedelige facader og etablering af grønne oaser på meget lidt plads er nogle af mulighederne med væghavesystemet BGreen-it Living Wall. Billede 2: Forskønnelse af kedelige facader og etablering af grønne oaser på meget lidt plads er nogle af mulighederne med væghavesystemet BGreen-it Living Wall.

   

  Billede 3: BGreen-it Living Wall-væghavesystemet kan forsynes med vand fra bygningens tag. Det fordeler sig selv mellem de enkelte plantemoduler. Billede 3: BGreen-it Living Wall-væghavesystemet kan forsynes med vand fra bygningens tag. Det fordeler sig selv mellem de enkelte plantemoduler.

  Billede 4: Væghavesystemet BGreen-it Living Wall er danske udviklet og komponenterne produceres herhjemme. Det monteres let på de fleste facadetyper. Billede 4: Væghavesystemet BGreen-it Living Wall er danske udviklet og komponenterne produceres herhjemme. Det monteres let på de fleste facadetyper.

   

  Download pressemeddelelsen: Lodrette haver skal gøre tætte byer grønne
 • Klimaforkæmper i børnehøjde

  Børnehuset Nøddehegnet viser vejen med nyskabende klimaarkitektur.

  De globale klimaforandringer medfører mere ekstremt vejr med voldsomme regnskyl og skybrud. Rundt omkring i landet er kommunerne i fuld gang med at tilpasse sig den nye virkelighed med klimaprojekter, der skal forhindre oversvømmelser. En af de kommuner, som er særligt aktive, er Gladsaxe Kommune, der med en lang række klimatilpasningsprojekter i meget store skalaer, har vist hvordan man kan adskille regnvandet fra spildevandet og opnå rekreative og kreative anlæg.

  I den mindre skala har kommunen i forbindelse med en udbygning omdannet en børneinstitution til et skoleeksempel på klimaløsninger i områder med særligt udfordrende jordforhold.

  Børneinstitutionen Nøddehegnet ligger i en del af kommunen, hvor jordens sammensætning gør den uegnet til nedsivning af regnvand på egen matrikel. Samtidigt har vi en afløbskoefficient på 1/10 på grunden. Det betyder, at kun 10% af grundens areal kan være befæstet – med bygning eller fast belægning – og med afledning til det fælles kloaknet. Vi kunne således ikke arbejde med traditionelle løsninger som eksempelvis faskiner, men måtte finde en måde at holde på regnvandet, så det slet ikke ville ende i det offentlige kloaksystem, fortæller arkitekt Jan René Rasmussen fra Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter.

  Derfor har kommunen arbejdet med at finde løsninger, der udnytter vandet på stedet, så vandet bliver en rekreativ ressource for børnene og de ansatte i Nøddehegnet, og samtidig ikke belaster kloaknettet. Bag udførelsen af det innovative projekt står Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og Byggros.

  Vi har udviklet et projekt, der kan håndtere meget store mængder nedbør på kort tid. Ved at kombinere en række forskellige løsninger er det lykkedes os at få så god en løsning, at vi vil kunne klare et voldsomt regnvejr, der kun forekommer hvert femte år, siger Jan René Rasmussen.

  Grøn væg

  Klimaprojektet indebærer blandt andet et grønt tag på den nye tilbygning og en grøn væg på den side af den nye bygning, som vender ind mod den gamle institution. På den måde får børnene og de ansatte en flot grøn udsigt at kigge på. Den grønne væg er udviklet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Byggros, så den udnytter regnvandet bedst muligt.

  Torben Hoffmann fra Byggros forklarer:
  Vi har gravet to store tanke ned på 7,5 m3 og 10 m3, som opsamler regnvand fra det godt 700 m2 store eksisterende tag. Når den mindste tank er fuld, bliver den store fyldt op. En lille pumpe i den mindste tank sørger for at pumpe regnvandet op på den grønne væg. Den grønne væg er på 30 m2 og bygget op af vægkasser. Vi har konstrueret systemet således, at vandet bliver pumpet op i den øverste blomsterkasse. Herfra løber vandet så fra kasse til kasse. I den nederste kasse er der så en vandmåler, som måler vandet og sørger for at give besked til systemet, når der er brug for mere vand.

  Det grønne tag bliver vandet fra den store tank, så det både optager det regnvand, som falder på tagfladen og det overskydende vand. Taget er beplantet med sedumplanter, der skifter karakter i løbet af året i takt med årstiden.

  Fra denne store tank går der konstant vand til taget igennem en række siveslanger, hvad enten det regner eller ej. Overskudsvandet fra faldstammen samles ét sted, kommer ud i et stort regnvandsspyr og løber ned i et regnvandsbed, forklarer Torben Hoffmann.

  Regnvandsbedet er på 63 m3 og dimensioneret til at klare selv meget heftige skybryd, som statistisk set kun forekommer hvert femte år. Hvis det har regnet voldsomt, står det som en lille sø, man skal krydse over via en lille bro for at komme fra parkeringspladsen til børneinstitutionen.

  Vi ville gerne skabe nogle tiltag, som var synlige og legende. Det skulle give noget ekstra til børnene og de voksne, så de også fik en sjovere hverdag. Med de her løsninger får vi nogle pædagogiske, funktionelle og rekreative løsninger, der gør Nøddehegnet til en helt unik institution. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at virke i praksis, slutter Jan René Rasmussen.

  For yderligere information, kontakt:
  Torben Hoffmann | teknisk ansvarlig for grønne tage, Byggros A/S |  Tlf. +45 2060 8838 | E-mail: teh@byggros.com      

  For yderligere billedmateriale og koordinering af interviews, kontakt:
  Marie Leth Rasmussen | Seniorrådgiver, Perfekta PR | T: +45 3151 1518 | E-mail: marie@perfektapr.dk

  Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

  Billede 1: Torben Hoffmann foran den grønne væg, foto: Byggros Billede 1: Torben Hoffmann foran den grønne væg, foto: Byggros

  Billede 2: Regnvandsbed, foto: Byggros Billede 2: Regnvandsbed, foto: Byggros

  Download pressemeddelelsen: Klimaforkæmper i børnehøjde

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.