Assistens kirkegård 1

Assistens Kirkegården i Odense omlægger 20.000 m2 til vild natur

Biodiversitet står ikke i vejen for fordybelsen 

Kirkegården behøver ikke være en stramt holdt prydpark, den kan sagtens være et stykke levende natur midt i byen – Hvor der også er plads til at sørge og mindes i fred. 

Det mener Casper Vett, som er landskabsarkitekt ved Odenses Kirkegårde. Han er en af drivkræfterne bag den omlægning, der er sket på Assistens Kirkegården igennem det forløbne år. Her er store dele af kirkegården blevet omlagt til vild natur, fremfor trimmet plæne. 

Kirkegården skal være rigtigt vild 

Først blev der skåret ned på, hvor ofte græsset blev slået, men det syntes Casper og hans medarbejdere ikke rigtigt fungerede. Græsset blev såmænd længere, men det var stadig kun rent græs. Derfor gik de over til at lade græsset helt stå og i stedet slå stier i græsset, samt rundt om de grave, der måtte ligge i græsfloret. Igennem de sidste 5-7 år er der også blevet sået flere træer, der bidrager til diversiteten.  

Allerede nu kan du se flere vilde planter sprede sig i det lange græs, men for nyligt er arealerne blevet gjort yderligere vilde, da der er blevet tilplantet 13.000 kvm i alt med VILDE PLANTER, som er en pakkeløsning af vilde, blomstrende planter, som er udvalgt for deres tiltrækning på forskellige insekter. 

Planterne er plantet ud i 2 meter brede blomsterrabatter langs med græsområderne. Rabatterne skal både vise skønheden i de vilde planter, samtidigt med at de forhåbentligt kan sprede sig ind i græsområderne. 

Oprindeligt var tanken egentlig, at de små planteplugs skulle plantes ud i øer rundt om på områderne, men de frygtede, at øerne ville være svære at se i græshavet og på sigt gro helt til med græs.  

Hvorfor VILDE PLANTER fra Byggros? 

Ideen kom fra OK Nygaard, som er den tilknyttede entreprenør til kirkegårdene. De havde tidligere arbejdet med produktet, og kunne anbefale det. Casper fortæller, at de tidligere har forsøgt sig med frøblandinger på udvalgte områder, men har haft blandede erfaringer med den tilgang.  

”Det ser skam flot ud det første år, men planterne forsvinder hurtigt og bliver overtaget af græs. Så da OK Nygaard foreslog planteplugs, var vi med på at give det et forsøg.”  

Og så er det nemmere for besøgende at se, at området er tilplantet, samtidigt med at det hurtigere bliver flot og frodigt at se på. 

Naturligt vand og gamle træer - Ligesom i skoven 

Vilde blomster er ikke det eneste gavnlige tiltag på kirkegården. Det var nødvendigt at fælde en gammel hængebøg, da der var gået sygdom i stammen, og i stedet for at køre det hele væk, er stammen savet op og lagt i store brændestakke mellem træerne, mens alt løv og smågrene er blevet til kvashegn. På den måde anvendes hele træet til store naturlige insekthoteller rundt om på kirkegården. 

Derudover har kirkegården igennem længere tid gemt en masse af de gamle afviklede gravstene af natursten, som skal lægges ud på områderne. Casper har også et ønske om naturlige områder med vand, men det er stadig i tænkefasen. 

”Der skal vi på sigt have fundet ud af en smart løsning, der er naturlig og også er nem at holde,” indskyder han. 

Positiv modtagelse 

Selve konceptet med at indføre vild natur på en kirkegård kan måske få nogen til at kløjes i morgenkaffen, da en kirkegård traditionelt set er et meget velholdt og propert anlæg. Men Casper synes egentlig, at deres omlægninger er blevet taget ret godt imod. 

Der var en enkelt familie med gravsted midt i græshavet, der ikke var helt vilde med ideen om vildt græs, men med en god dialog nåede parterne frem til en løsning, så alle var glade. Og det har egentlig været det, fortæller Casper. 

”Som udgangspunkt har folk taget godt imod vores tiltag med vild natur på kirkegården,” siger han, og uddyber,” Folk er nysgerrige og vil gerne høre om planerne, og de fleste er positive omkring det. Det er jo også meget oppe i tiden, med biodiversitet og Vild Med Vilje.” 

Kunne du tænke dig at blive begravet i naturen? 

På nuværende tidspunkt tager kirkegården ikke imod flere gravsteder på det forvildede område, men Casper vil ikke afvise, at der kan åbnes op for det i fremtiden. Det vil i så flad nok blive mere i retning af en naturgravplads, fremfor det klassiske gravsted, som vi kender. Planen er desuden, at kirkegården i fremtiden kun vil acceptere bionedbrydelige urner, der nemt kan indgå i områdets naturlige cyklus. 

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.