Aarsager Til Skimmelsvamp 1182X688px

Hvad er årsagerne til skimmelsvamp?

Skimmelsvamp i bygningen skyldes ofte uhensigtsmæssige fugtforhold

Årsagerne til skimmelsvamp kan overordnet opdeles i 4 kategorier…

  • Konstruktionsbetingede skader, f.eks. kolde kældervægge og kuldebroer i bygningen.
    Konstruktionsbetingede skader opstår typisk ved utilstrækkelig eller manglende fugtspærre i bygningens gulv-, mur-, eller loftskonstruktion, forkert udført efterisolering, dårlig inddækning af tagvinduer eller manglende ventilation.

  • Vandskader, f.eks. ved oversvømmelse efter skybrud, ved rørbrud og efter brand. Vandskader kan også opstå i forbindelse med utætte vandrør eller kloakker, men også ved mangelfuld udbedring af skader på tag og tagrender.

  • Uhensigtsmæssige brugsvaner – den måde vi benytter boligen på giver høj fugtbelastning. De store syndere er tørring af tøj indendørs, manglende udluftning og ventilation samt forkert opvarmning af boligen.

  • Forurening, typisk støvbundne skimmelsporer der kommer grundet fugt og manglende rengøring.

Grundlaget for skimmelsvampen skal fjernes - Det er ikke nok blot at fjerne skimmelvæksten

Når du har fundet årsagerne til skimmelsvampen i din bolig, er det meget vigtigt, at du eliminerer fugtproblemerne der skaber grundlaget for skimmelvæksten.

Hvis du bare nøjes med at fjerne selve skimmelsvampen, vil problemerne opstå igen i løbet af meget kort tid.

Protox 500 Ml

Se vores udvalg af midler til bekæmpelse af skimmelsvamp

Fik du læst?

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.