Adobestock 201210614 Preview

Vi giver plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi giver plads til forskellighed og mangfoldighed

Hos BG Group forsøger vi at favne og acceptere mangfoldighed, så vi afspejler det globale samfund, som vi er en del af. Det gælder både inden for køn, uddannelse, etnicitet, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne

Menneskerettigheder

Vi agerer og handler i tråd med menneskerettighederne. Vi stiller de samme krav til vores samarbejdspartnere rundt om i verden.

Miljøhensyn

Vi forsøger at skabe gode betingelser, både internt som eksternt. Vi tror på, at der er en sammenhæng mellem et godt miljø og en høj motivation. Vi forsøger at drive virksomhed med fornuft og med et ønske om at give kommende generationer de bedste betingelser. Vi sorterer affald og emballage, genanvender produktionsmaterialer, producerer egen strøm og bestræber os på at grønne indkøb, hvor det er muligt. Som ideer og god praksis opstår, implementeres de.

Antikorruption

Vi er en etisk forsvarlig virksomhed, som forsøger at handle med hoved og hjerte. Vi tager afstand fra korruption og indgår ikke uetiske aftaler.

Lovkrav og overholdelse

Vi overholder som minimum gældende national lovgivning, og vi går gerne længere, såfremt det giver mening.

Arbejdspladsen

Vi vil kontinuerligt skabe en arbejdsplads, hvor vi gennem konkrete tiltag arbejder for at forbedre medarbejdernes sundhed. Vi giver medarbejderne mulighed for at deltage i motionsarrangementer som DHL-stafet og Team Rynkeby, ligesom vi opfordringer til motion og har både en frugt- og massageordning. Vi udviser en høj grad af social ansvarlighed og udviser handling for konkrete behov, samt arbejder med programmer for socialt udsatte medborgere som et led i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.