Vej- og pladsstabilisering metodeanvisning

Forøg bæreevnen på blød eller opkørt råjord med geotekstiler og geonet

Der findes flere metoder til at forøge bæreevnen på blød eller opkørt råjord. Et godt argument for at anvende geotekstiler og geonet i vejbygningsopgaver er blandt andet de store miljømæssige omkostninger, der er forbundet med blødbundsudskiftning.

Frem for at fjerne den bløde eller opkørte underbund, kan du på fornuftig og økonomisk måde, stabilisere eller forstærke underbunden ved brug af geotektiler eller geonet. I dag findes der et utal af referenceprojekter over hele verden, hvor geotekstiler og geonet på bedste vis har løst komplicerede jordbundsproblemer.

Geotekstil til brug ved vej og pladsstabilisering

Geotekstil som separation

Problematikken omkring separation mellem den bløde underbund og bærelagene kan du i dag løse ved indbygning af geotekstiler, som lægges ud direkte på råjorden. Herved hindrer du at bærelag og råjord blandes sammen. Geotekstilernes primære funktion er at separere, hvilket især er vigtigt i forbindelse med dynamisk påvirkning fra trafikbelastning.

Trafikbelastning kan nemlig være medvirkende til, at porevand pumper finpartikler fra underbunden op i bærelagene. Ved at indbygge geotekstilet mellem lagene, etablerer du et effektivt filter, der forhindrer denne opblanding, og samtidig forstærker det bærelagets bæreevne.

Underbundens betydning ved valg af geotekstil

Hvorvidt du bør bruge geotekstil til dit projekt, er meget afhængigt af underbundens beskaffenhed. Eksempelvis er geotekstilets filtrerende og drænende egenskaber særligt vigtige, når produktet indbygges på meget vandholdige områder med et højt indhold af finpartikler i underbunden. Da geotekstilets primære funktion er at separere materialerne, er det derfor også nødvendigt at vurdere , hvor stor risikoen er for perforering af geotekstilet. Der er naturligvis forskel på perforeringsrisikoen, alt efter om underbunden består af fine lerpartikler, eller om der er tale om en stenet og grov overflade.

Geotekstilets brudforlængelse kan ligeledes være af stor betydning. Ved brug af geotekstiler på meget blød eller opkørt underbund er det nemlig ikke usædvanligt, at der opstår mere end 50 % deformation i geotekstilet. I sådanne tilfælde kan det være en fordel at kigge nærmere på geonet.

 

Geonet som vejarmering

Geonet som vejarmering

Geonet anvendes ofte som stabilisator for at forstærke bærelaget. Dette skyldes primært, at geonettets åbne maskestruktur fastlåser stenfyldet fra bærelaget ovenover. Denne kombination betyder, at du kan skabe en vandret kraftoverførsel til geonettet. Herved øges trykspredningsvinklen, som i praksis resulterer i en ganske betydelig forøgelse af bæreevnen.

Som sidegevinst opnår du en betragtelig reduktion og udjævning af differenssætninger på grund af geonettets pladevirkning. Geonet kan ydermere anvendes i kombination med geotekstil. Effekten af geonet er naturligvis afhængig af underbundens styrkeparametre samt geonettets produktegenskaber.

Stabiliseringseffekt i forhold til underbundens styrke

Indvirkningen på E-modulet, målt på oversiden af de ubundne bærelag Eo, kan i høj grad relateres til den konkrete opbygning. For bundmoduler i området Eu » 2-60 MN/m2 målt på råjordsplanum, er der ved indbygning af 40-50 cm stabilgrus henholdsvis stabiliseret og ustabiliseret fundet følgende sammenhæng:

Opbygning Effektindeks Eu » 2 MN/m2 Effektindeks Eu » 5 MN/m2 Effektindeks Eu » 10 MN/m2 Effektindeks* Eu » 60 MN/m2
Ustabiliseret 25 35 50 70
Stabiliseret m. geonet 100 100 100 100

 

Som reference (indeks 100) er der taget udgangspunkt i en optimeret geo-stabilisering. *(Effektindeks fundet ved forsøg på 35 cm stabilgrus).

For ekstremt lave E-moduler i planum er effekten af stabilisering med geonet meget iøjnefaldende.

For stigende E-moduler i planum er effekten af geonettet aftagende. Ikke desto mindre vil du kunne opleve en forøgelse af bæreevnen på ca. 25 % ved indbygning af geonet på et råjordplanum med en E-værdi Eu » 50-60 MN/m2. I de fleste opbygninger kan geonet reducere bærelagstykkelsen med 30-40 % i forhold til en uarmeret opbygning.

Designmanual for geotekstiler og geonet

De seneste 20 år har vi gennem in-situ test fået betydelig dokumentation for stabiliseringseffekten via data fra Danmark, Sverige og Norge. Samtidig har anvendelse af geoarmering i anlægsprojekter været støt stigende. BG Byggros' designmanual er udarbejdet på basis af vore resultater og kan anvendes i forbindelse med indbygning af geonet.

Ved anvendelse af andre produkter end angivet i Designmanualen bør du verificere resultaterne særskilt, idet du kan opleve store variationer i de registrerede bæreevner. Materialet er udarbejdet som en vederlagsfri serviceydelse og er baseret på vores nuværende viden.

Download: Designmanual for geotekstiler og geonet

Download: GS-GRID designmanual for geonet

Individuelle løsninger kræver en bred palette af eksperter

Når projekter, store som små, skal sikkert i havn, kræver det ofte en holdindsats. For selvom der typisk er én enkelt eller et team af nøglepersoner, som har den brede indsigt og det overordnede ansvar, kræver langt de flest projekter et team af eksperter, der løbende kommer i spil med deres forskellige tekniske viden og færdigheder.

Hos Byggros har vi samlet en række eksperter, der har arbejdet med projektspecifikke anlægsløsninger gennem mere end 20 år. Vi har de nødvendige elementer og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede løsninger.

Vi tilbyder kompetent vejledning om løsningerne, lige fra idé og projektering til installation og drift. Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.